100%-os támogatású gyakornoki pályázati indul 2019 őszén vállalkozásoknak

Társadalmi egyeztetés alatt áll a GINOP-5.2.4-19 kódszámú „Új gyakornoki program” felhívás. A pályázat fő célja a fiatalok gördülékenyebb elhelyezkedésének biztosítása a vállalatok motiválása által.

A támogatás keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások által igényelhető  összeg minimum 4.032.000 Ft, maximum 22.176.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Az ország egyik legnagyobb és legösszetettebb kihívása az ifjúsági munkanélküliség problémája, épp ezért kiemelt kormányzati célkitűzés a fiatalok munkaerő-piaci belépésének segítése, az ifjúsági munkanélküliség csökkentése. A GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb 6 fő) foglalkoztatásához valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói (két fő gyakornokonként maximum 1 fő) tevékenység ellátásához kapcsolódóan hat hónapon keresztül. Lehetőséget teremt továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy (1 fő) foglalkozatására.

Kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

  • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
  • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
  • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

Támogatható tevékenységek körébe tartozik:

  • Gyakornok foglalkoztatása
  • Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység
  • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2019. október 15. és 2021. április 30. között lesz lehetséges.

palyazat.gov.hu