212 milliárd forint támogatás földhő hasznosítására

A REPowerEU terv keretében várhatóan több, mint 212 milliárd forint keretösszegű pályázat indul geotermikus energia kiaknázását célzó beruházások támogatására. Kútfúrási pályázat esetén vissza nem térítendő támogatás, földfelszíni beruházások esetén pedig kedvezményes hitel formájában nyújt pénzügyi támogatást a pályázat.

A pályázat célja a magyar földhő potenciál jobb kiaknázásához a pénzügyi keretfeltételek biztosítása. A beruházás a geotermikus energia kiaknázásának minden felhasználási területre kiterjed, kiemelten az ipari hőhasznosításra, távhő szektorra és a villamos energia előállítására.

A pénzügyi alap kedvezményes hitelt a földhő hasznosítására megfelelő engedélyekkel rendelkező jogi személyek számára nyújthat. A fúrási pályázat esetén pedig geotermikus kutatási engedéllyel rendelkező jogi személyek a lehetséges kedvezményzettek.

A beruházás két beavatkozási irányra osztható:

  • a geotermikus célú fúrási tevékenység kockázatának tompítása
    • Ez a beruházási elem a 2021-ben meghirdetett Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása elnevezésű pályázati kiírás keretemelését célozza várhatóan mintegy 20-25 milliárd forint értékben.
  • a földhő hasznosítását szolgáló földfelszíni berendezések, erőmű létesítéséhez kiszámítható finanszírozási keret biztosítása
    • Az alapból hitel mindenféle geotermikus energia hasznosítását szolgáló beruházásra lesz igényelhető mind felszín alatti, mind felszín feletti tevékenységekre.

Azon projektek, melyek támogatásban részesülnek a geotermikus fúrási pályázatból, nem igényelhetnek hitelt a felszín alatti beruházási elemekre.

A teljes támogatási keret 212,12 milliárd forint. A támogatási intenzitás a kútfúrási pályázat esetén változó, a kútfúrás sikerességéhez igazodóan. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke sikertelen fúrás esetén magas, míg sikeres fúrásnál alacsony.

A pályázat benyújtási határideje a végleges felhívás megjelenését követően kerül meghatározásra.
Várható megjelenés 2023. ősz.

A pályázat előkészítő, tervezési dokumentuma az alábbi linken érhető el.