35 milliárd forint keretösszegű pályázat KFI projektek támogatására

Társadalmi egyeztetésen a Fókuszterületi innovációs projektek támogatása című pályázat, melynek keretében akár 800 millió forintos támogatás lesz igénylehető a KKV-k kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeinek támogatására.

A pályázat célja a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését, és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén.

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:

 • Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, amelyek
  • 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
  • kettős könyvvitelt vezetnek és
  • minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek.
 • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek
  • 552, 559, 562, 563, 599 vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek
  • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesített államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények vagy alapítványok és
  • a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek
  • 311, 312, 322, 341, 342, 381 vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek és
  • a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 • Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek
  • 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,
  • kettős könyvvitelt vezetnek,
  • minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek és
  • a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Támogatási kérelem az „A” alprogram esetén önállóan vagy konzorciumi formában, a „B” alprogram esetén kizárólag konzorciumi formában nyújtható be.

A pályázat keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható.

A felhívás a következő fókuszterületeken megvalósuló projekteket támogatja:

 • Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása
 • A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása
 • A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása
 • Egyéb támogatható tevékenységek

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 400 millió Ft, maximum 800 millió Ft. A támogatási intenzitás kutatási tevékenységtől és támogatási jogcímtől függően változik.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől legkésőbb 2023. december 22. 12:00-ig lesz lehetséges.

Felhívás tervezet és forrás: nkfih.gov.hu