50 millió forintos pályázat nyílik a Balatonnál kalandparkok fejlesztésére

Megjelent a „Kisfaludy Tematikus Élményparkfejlesztési Konstrukció – Kalandparkok fejlesztése” című felhívás a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program részeként, melynek keretében maximum 50 millió forintos 50%-os intenzitású támogatásra pályázhatnak kalandparkok fejlesztésére a vállalkozások, költségvetési szervek, önkormányzatok és nonprofit szervezetek a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben. A támogatási igények benyújtására 2017. november. 06. és 2017. december. 06.közötti időszakban van lehetőség.

A konstrukció célja, hogy a fejlesztés eredményeként az élményparkok látogatottsága és jövedelemtermelő képessége növekedjen, valamint a térség szezonalitása mérséklődjön. A támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a magasabb hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításához. A konstrukció operatív célja a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található élményparkok, mint turisztikai vonzerők fenntartható fejlesztése. Ennek keretében meghatározó mutató az újonnan létrehozott, vagy fejlesztett attrakcióelemek száma, az újonnan létrehozott, vagy fejlesztett szolgáltatások száma.

 

A megvalósuló projektekkel szembeni alapvető elvárások:

  • a szezonalitásból fakadó egyenetlenségek oldása,
  • fenntartható működés biztosítása
  • a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz való illeszkedés.

A támogatást igénylők köre:

  • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások
  • Költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
  • Önkormányzatok és intézményeik
  • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek

Támogatási igényt olyan meglévő kalandpark fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor működési engedéllyel rendelkezik.  A pályázóval szembeni további elvárás, hogy rendelkezzen a támogatási igény benyújtását megelőzően legalább három lezárt üzleti évvel.

Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt tevékenységhez kapcsolódóan nyújtható be:

1) Önállóan támogatható tevékenységek:

• Új szolgáltatások és meglévő szolgáltatások színvonalának emelését szolgáló fejlesztések támogatása az alábbiak figyelembe vételével:
– új kaland- és élményelemek beszerzése, kialakítása
– éjszakai használatot elősegítő fénytechnika kialakítása
– biztonsági intézkedések, biztonságtechnikai fejlesztés, felszerelés
– árnyékolók kihelyezése
– szezonhosszabbítást elősegítő fejlesztések (pl. fedett családi csúszdák kialakítása, fedett mászófal kialakítása, fedett játszóház kialakítása)
– gyerekfoglalkoztatók (pl. logikai, ismeretterjesztő eszközök beszerzése)
– élőbábus társasjáték-tér kialakítása, szabaduló szoba stb.
– beltéri kalandelemek kialakítása
– játszóterek kialakítása, fejlesztése

• A vendégfogadás, vendéglátás feltételeinek javítása (ajándékbolt, ajándéksarok, étterem, büfé, terasz, esőbeállók, pihenők kialakítása, kiegészítő, időtálló utca bútorok, pihenőpadok beszerzése, beléptető rendszer stb. kialakítása, felújítása),
• higiénés és vizesblokk, öltöző, zuhanyzó építése, felújítása,
• információs és kommunikációs technológiai fejlesztések (pl. jó minőségű wifi-elérhetőség kialakítása, webkamera, ügyviteli/értékesítési rendszerek)
• gyerekbarát, családbarát szolgáltatások fejlesztése, javítása, bővítése,
• biztonságos és korszerű értékmegőrzők létesítése, elsősegélynyújtó helyek technikai- és eszközfejlesztése,
• energetikai korszerűsítés (pl. napelem rendszer kiépítése)
• területrendezés, utak kialakítása

2) Önállóan nem támogatható tevékenységek:
– akadálymentesítés, akadálymentes szolgáltatások bővítése (pl. infokommunikációs akadálymentesítés, Braille-feliratú táblák). Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy az akadálymentesítés során biztosítani kell a parkolótól való eljutást, a bejárat, járdák, vizesblokk használatát is.

Az igényelhető támogatás összege maximum 50 millió forint, a támogatás intenzitása maximum 50%.A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy az esetlegesen felmerült többletköltségeket saját erőből finanszírozza.

A támogatási igények benyújtására 2017. 11. 06. és 2017. 12. 06. közötti időszakban van lehetőség.