500 milliárdot már spóroltak cégek a növekedési adóhitellel

Már több mint 70 cég élt a növekedési adóhitel lehetőségével. A vállalkozások az egy összegben esedékes társasági adót, két év alatt 8 részletben fizetik meg. Gyakorlatilag az állam kamatmentes kölcsönbe adja az adót.

A növekedési adóhitel a legdinamikusabban feltörekvő, legálisan működő vállalkozások számára nyújt pénzügyi segítséget, hiszen azt a társasági adót, amelyet már a növekedés évében be kellene fizetnie a költségvetésnek, a kormány gyakorlatilag otthagyja a vállalkozásnál és csak később, több kisebb részletben kéri megfizetni. Eddig több mint 70 cég jelezte, hogy élni kíván a lehetőséggel. A növekedési adóhitelnek köszönhetően az érintett cégek két év alatt összesen mintegy 542 milliárd forintnyi adóra vehetnek igénybe speciális fizetési halasztást, amelyet további beruházásokra fordíthatnak.

Kik vehetik igénybe?

Ezt a kedvezményt azok a társaságok vehetik igénybe, amelyek társasági adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy korábban kezdődött (az igénybevétel adóévében legalább már negyedik éve társasági adó alanyok), az adóévben és az adóévet megelőző három adóévben nem vettek részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban. Ezenkívül feltétel még, hogy az igénybe vett növekedési adóhitel összege eléri vagy meghaladja az adózó megelőző adóévi adózás előtti eredménye abszolút értékének az ötszörösét és az az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig (december 20.) az adóhatóság részére nyilatkoznak arról, hogy a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket kívánja alkalmazni.

Mit nem lehet figyelembe venni az adózás előtti eredmény számításakor?

  • Kapott (járó) osztalék összegét,
  • Kapott (járó) kamat összegét,

A kapcsolt vállalkozástól, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz összegét és a térítés nélkül átvett eszközök értékét, A kapcsolt vállalkozás által, ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségek adóévi bevételként elszámolt összegét.

Hogyan vehető igénybe ez a kedvezmény?

Az adóévben az adóelőleg kiegészítésekor (ha erre kötelezett) a növekedési adóhitel összegére jutó adóelőleg összegét nem kell megfizetnie az adózónak. Ha adóelőleg kiegészítésre nem kötelezett az adózó, akkor egy külön nyomtatványon kell bevallania a növekedési adóhitel összegét.

A növekedési adóhitel összegére jutó adót nyolc részletben lehet megfizetni. Az adóelőleg kiegészítésnek illetve a fizetendő adó és megfizetett előlegek különbözetének 25 %-át két egyenlő részletben, az adóévet követő két negyedévben, a negyedévek második hónapjának 20. napján kell megfizetni, ezt követően az adóbevallásban kerül bevallásra a növekedési adóhitel, a már megfizetett két részlet figyelembe vételével, melyet hat egyenlő részletben az adóévet követő harmadik negyedévtől kezdve, szintén a negyedév második hónapjának 20. napján kell megfizetni.

A módosítás a növekedési adóhitelhez adókedvezményt is kapcsol. Ennek lényege, hogy az adózó véglegesen csökkentheti a növekedési adóhitelre jutó adó még esedékessé nem vált összegét, ha a növekedési adóhitelre vonatkozó nyilatkozatot követő két adóévben tárgyi eszköz beruházást és létszámnövelést valósít meg. Az új munkahelyeket legalább 2 évig fenn kell tartani, ellenkező esetben a kedvezmény arányos része visszafizetendő.

Kinek lehet előnyös ez a lehetőség?

Mivel a kedvezmény nem támaszt kkv méreti követelményt, a legkisebb vállalkozástól a legnagyobbig bár ki élhet ezzel a lehetőséggel. Az ötszörös adózás előtti eredmény növekedési kritérium azonban sok vállalkozást kizár az igénybe vevők köréből. Jellemzően azok a vállalkozások fognak tudni élni ezzel a lehetőséggel, amelyeknek a megelőző adóéve egy kivételesen alacsony eredményt hozó év volt, vagy akiknél a tárgyévi tevékenység egy kivételesen magas eredményt produkál.

Nem lehet alkalmazni a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket végelszámolás és felszámolás esetén, már a végelszámolás, felszámolás kezdő napját megelőző nappal lezáruló adóévben sem.

 

Piac&Profit