Hamarosan támogatás igényelhető a fagykár elleni védekezésre

Hamarosan megjelenik a „Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása” című (VP3-5.1.1.1-21 kódszámú) felhívás, amely keretében mezőgazdasgági termelők akár 100 millió forint vissza nem térítendő 80%-os támogatást igényelhetnek. 

A felhívás célja a tavaszi fagykár elleni védekezés támogatása, a tavaszi fagykárból adódó termelési kockázatok csökkentése, kiküszöbölése. A pályázat magas költséget kitevő kármegelőző beruházások megvalósításához kíván támogatást nyújtani a termésbiztonság növelése érdekében.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 100 millió forint. A támogatás maximális mértéke egyéni és kollektív módon végrehajtott projekt esetén egyaránt az összes elszámolható költség 80%-a.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2021. október 27. napjától 2021. december 21-ig szakaszosan van lehetőség.

Pályázatot nyújthatnak be mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy az utolsó teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló (önállóan támogatható) beruházásoknak számítanak: tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek (füstölő, ködképző berendezések, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek).

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak: általános költségek, a projekt keretében beszerzésre kerülő tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszközhöz, berendezéshez, technológiához kapcsolódó vagyonvédelmi eszközök beszerzése: kamerarendszer, tároló konténer beszerzése, legalább levegő hőmérséklet és páratartalom mérésére alkalmas meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.

Forrás: palyazat.gov.hu