A fiatal gazda pályázatról bővebben

Az Európai Unió más országaihoz hasonlóan Magyarországon is növekszik a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkora, a gazdatársadalom elöregszik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a gazdálkodók 31 százaléka 65 év feletti, míg a 34 év alattiak aránya csupán 6,1 százalék. A gazdálkodói réteg elöregedésén túl jelentős probléma, hogy a szakismerettel rendelkezők aránya a 35 évnél fiatalabbak körében az uniós átlagnak csak mintegy fele. Szükséges tehát a megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkező fiatal gazdálkodók bevonásával a termelői generációváltás elősegítésének speciális eszközökkel történő, komplex módon történő támogatása.

A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása.

A rendelkezésre álló forrás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 37,75 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 3 000 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatása, az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

Támogatást igénylők köre:

Természetes személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.

b) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves.

c) Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.

d) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.

Jogi személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat.

b) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként.

c) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője (ezáltal az irányítás, hasznok és pénzügyi kockázatok tekintetében tényleges és hosszú távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy) legalább 18, legfeljebb 40 éves.

d) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.

e) A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője együttesen legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal rendelkezik.

Jelen felhívásra konzorcium formában nem lehet támogatási kérelmet benyújtani, a támogatás kedvezményezettje nem lehet konzorcium.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

– 2017. március 31.
– 2017. május 2.
– 2017. június 1.
– 2017. augusztus 31.
– 2017. november 30.
– 2018. február 28.
– 2018. május 31.
– 2018. augusztus 31.
– 2018. november 30.
– 2019. február 28.

A támogatás mértéke, összege:

A támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva:

a) az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a,
b) a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető.

További információt a Széchenyi2020 oldalon talál.

(Agrofórum Online)