A KAP Nemzeti Irányító Hatóság közleménye a támogatással megvalósítanikívánt új beruházások korábbi projektekhez való viszonyáról

Egyes beruházási pályázatoknál az Agrárminisztérium az új támogatás elnyerésének egyik feltételeként kívánja meghatározni a korábban azonos megvalósítási helyen, azonos tárgyú támogatott projekt megkezdését.

Ez azt jelenti, hogy az a pályázó, aki a megvalósítani kívánt beruházással azonos megvalósítási helyen és azonos tárgyú projekt keretében már rendelkezik egy korábbi, Vidékfejlesztési Program keretében kiírt pályázati felhívás alapján támogatási okirattal, csak abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a korábbi pályázatot egy kifizetési kérelem beadásával igazoltan megkezdte.

A fentiek alól kivételt képeznek azon kedvezményezettek, akik a támogatói okiratukat 2023. szeptember 1-jén vagy azt követően vették kézhez.

Közlemény és forrás: https://kap.mnvh.eu