A VP keretében megjelent a Kertészeti üzemek megújításának támogatása című felhívás

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent a VP2-4.1.3.5-21 kódszámú Kertészeti üzemek megújításának támogatása című felhívás alapján kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzésére lehet támogatást igényelni akár 25 millió forint értékben.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség. Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50 milliárd forint az alábbi fókuszterületi, illetve célterületi bontásban:

  • Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 45,0 milliárd Ft.
  • A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 5,0 milliárd Ft.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy:

  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik.
  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Az alábbi – kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése támogathat önállóan a felhívás keretében:

  • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
  • önjáró és vontatott betakarítógépek,
  • szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
  • talajművelő gépek,
  • egyes kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése,
  • maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor legfeljebb 10 000 000 Ft értékben.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 25 millió forint. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Részletek:

https://mbhconsulting.hu/palyzati_konstrukcio/vp2-4-1-3-5-21-kerteszeti-uzemek-megujitasanak-tamogatasa-tarsadalmi-egyeztetesen/

Forrás: palyazat.gov.hu