Akár 1 Mrd Ft támogatás is elérhető mezőgazdasági termelők öntözésfejlesztéseire

A pályázatra mezőgazdasági termelők jelentkezhetnek, cél a mezőgazdaság termésbiztonságának és versenyképességének növelése.

A vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 1 milliárd Ft, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd Ft. A kérelmek benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3. 

A felhívás célcsoportjába azon mezőgazdasági termelők tartoznak, akik fejlesztési eredményei hozzájárulnak a mezőgazdaság termésbiztonságának és versenyképességének növekedéséhez, valamint figyelemmel vannak a vízkészletekkel való felelős gazdálkodásra.

Mezőgazdasági termelő támogatási kérelmet nyújthat be, amennyiben

 1. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik
 2. igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben ‒ fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben ‒ árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott (a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanát a 14. sz. szakmai melléklet tartalmazza);
 3. aki, vagy amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezi a nyilvántartásba vételét a Kincstár által vezetett ügyfélnyilvántartási rendszerben

Támogatható tevékenységek

 1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi,
  hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
 2. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
 3. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása
 4. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
 5. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
 6. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása
  Önállóan nem támogatható tevékenységek
 7. hitelesített vízfogyasztásmérő berendezések beszerzése és telepítése.
 8. az ÉNGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzése.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,57 milliárd Ft. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 1 milliárd Ft, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd Ft.


A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.

A benyújtási időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2020. április 1.
 • 2020. augusztus 3.

 


Forrás: palyazat.gov.hu