Akár 2 milliárd forint támogatás állattartó telepek korszerűsítésére

Megjelent az állattartó telepek fejlesztését támogató felhívás tervezete 50 milliárd forintos keretösszeggel, mely keretében akár 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető a telepek korszerűsítésére.

A támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag 2020. október 1-től van lehetőség.

A támogatási kérelmeket legalább 6000 STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők nyújthatják be, akiknek előző éves árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A pályázat keretében baromfitartó telepek, sertéstartó telepek, szarvasmarhatartó telepek, juh- és kecsketartó telepek, valamint egyéb (ló, szamár, öszvér, nyúl, méh, galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla) állattaró telepek korszerűsítése támogatható, az alábbi tevékenységekkel:

  • az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
  • állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

A fentiek mellett támogatható továbbá:

  • energiafelhasználás csökkentése, erőforrás-hatékonyság javítása
  • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
  • telepen belüli infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés, anyagmozgatáshoz, vagyonvédelemhez kapcsolódó fejlesztések
  • telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
  • istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése
  • szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése
  • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépeinek beszerzése
  • állathigiénia biztosításához szükséges gépekállati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

Baromfitartás esetében tojásosztályozó-és csomagoló, tisztító berendezések, szarvas, juh- és kecsketartás esetében szálastakarmány betakarító gépek, kizárólag szarvasmarhatartás esetében pedig önjáró silózók, szecskázók és kaszálók beszerzése támogatott.

A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében – csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan, illetve csak szakmailag indokolt tevékenységre nyújthatnak be támogatási kérelmet. Trágyatároló építése kizárólag új állattartó telep létesítése esetén támogatott.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege baromfi- és sertéstartó telepek esetében minimum 100 millió Ft, szarvasmarhatartó telepek esetében minimum 50 millió Ft, egyéb állattartó telepek esetében minimum 5 millió Ft. Az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft támogatás igényelhető. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

Forrás: palyazat.gov.hu