Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Megjelent az állattartó telepek fejlesztését (VP2-4.1.1.-20) támogató felhívás tervezete 50 milliárd forintos keretösszeggel, mely keretében akár 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető a telepek korszerűsítésére.

A támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag 2020. október 1-től van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege baromfi- és sertéstartó telepek esetében minimum 100 millió Ft, szarvasmarhatartó telepek esetében minimum 50 millió Ft, egyéb állattartó telepek esetében minimum 5 millió Ft. Az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft támogatás igényelhető. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A támogatási kérelmeket legalább 6000 STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők nyújthatják be, akiknek előző éves árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A pályázat keretében baromfitartó telepek, sertéstartó telepek, szarvasmarhatartó telepek, juh- és kecsketartó telepek, valamint egyéb (ló, szamár, öszvér, nyúl, méh, galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla) állattaró telepek korszerűsítése támogatható, az alábbi tevékenységekkel:

  • az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
  • állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

A fentiek mellett támogatható továbbá:

  • energiafelhasználás csökkentése, erőforrás-hatékonyság javítása
  • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
  • telepen belüli infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés, anyagmozgatáshoz, vagyonvédelemhez kapcsolódó fejlesztések
  • telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
  • istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése
  • szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése
  • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépeinek beszerzése
  • állathigiénia biztosításához szükséges gépekállati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

Baromfitartás esetében tojásosztályozó-és csomagoló, tisztító berendezések, szarvas, juh- és kecsketartás esetében szálastakarmány betakarító gépek, kizárólag szarvasmarhatartás esetében pedig önjáró silózók, szecskázók és kaszálók beszerzése támogatott.

A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében – csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan, illetve csak szakmailag indokolt tevékenységre nyújthatnak be támogatási kérelmet. Trágyatároló építése kizárólag új állattartó telep létesítése esetén támogatott.

Forrás: palyazat.gov.hu