Áprilisban indul a baromfi- és sertéstartó telepeket támogató pályázat

A VP2-4.1.1.7-20 kódszámú felhívásra a támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 24. naptól 2022. április 25. napjáig lesz lehetőség mezőgazdasági termelőknek, illetve kollektív beruházás keretében termelői csoportoknak és szervezeteknek. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 20 millió forint. 

A pályázat a járványügyi kockázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi ágazat számára kínál támogatási lehetőséget. A felhívás tervezete két célterület jelöl meg, melyek esetében kizárólag a járványos állatbetegségek kockázatát csökkentő járványvédelmi tevékenységek támogathatóak az alábbiak szerint és mindkét célterület kapcsán egységesen.

 1. A járványvédelemhez kapcsolódó építéssel járó tevékenységek – Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása.
 2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése – Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.

A fenti két célterülettel összhangban támogatható tevékenységek:

 1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 2. A telepen belül megvalósítandó, a munkakörülményekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés
 3. Telepi takarmánytárolás, és kezelés korszerűsítése
 4. Vízkezelő-fertőtlenítő berendezés beszerzése
 5. Karanténistálló kialakítása
 6. Higiéniai sorompó beszerzése
 7. Telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással
 8. Bálatakaró ponyva beszerzése
 9. Mérnöki feladatok, projektmenedzsment, egyéb tevékenységek

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mezőgazdasági termelők, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben) legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, illetve árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott. A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 20 millió forint.  A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. február 18-ig lehet véleményezni itt, a kialakított partnerségi fórumban.

A felhívás tervezete itt érhető el.