Áprilistól újra megnyílik a baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése pályázat

A sertés-és baromfitartók számára 2021. április 26-tól ismételten megnyílik az állattartó telepek járványvédelmi korszerűsítésére kiírt pályázat a Vidékfejlesztési Program keretében. 

 A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető, ezek beszerzésének, és kiépítésének elősegítése a pályázat alapvető célja. A VP2-4.1.1.7-20 kódszámú, „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című felhívás járványügyi kockázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi ágazat számára kínál támogatási lehetőséget.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 30 millió forint. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a. 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására várhatóan – a vg.hu információja szerint – 2021. április 26. naptól lesz lehetőség.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 •  Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
  •  a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 • A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
  Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

Önálló támogatás igényelhető:

 • Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységekre. – Állattartó telepi épületek, építmények építésére, kialakítására, felújítására, átalakítására.
 • Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére. – Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzésére.

A fentiek mellett támogatható továbbá:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
  • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott járványvédelmi célú rendszer/eszköz/épület villamosenergia-, illetve hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése nem engedélyezett, kizárólag szigetüzemű rendszer telepítése támogatott.

 

Forrás: palyazat.gov.hu