Az ESG személet előnyei

A társadalmi szempontból is felelős befektetések iránti megnövekedett igény és az egyre szigorodó szabályozás óriási kihívást jelenten a vállalatoknak. Ám érdemes szem előtt tartani azt a tényt, hogy az ESG szemlélet új lehetőségeket, kapukat nyit meg és jelentős előnyökkel jár a társaságok számára.

A fenntarthatóságra való átállással járó előnyök

Az ESG trendek előretörésével egyre több cégvezetőben merül fel kérdés: érdemes-e megkezdeni a zöld átállást és ha igen, mit nyer mindezzel.

  • Pénzügyi előnyök

Kedvezőbb finanszírozás: Az MNB a Zöld Programja részeként meghirdette a zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény programját. Célja, hogy a jegybank pozitív ösztönzők által segítse elő a pénzügyi forrásoknak a banki hitelezés területén, hogy környezetileg fenntartható projektekbe áramoljanak. Amennyiben egy cég tevékenységei környezetileg fenntarthatóak (legfőképpen a Taxonómia rendelet alapján), akkor a jövőben kedvezőbb hitelfeltételekhez juthat.

Fenntartható növekedést célzó forrásbevonás: Ilyen forrásbevonás lehet a zöld kötvény, a zöld hitel vagy a zöld hazai, vagy EU-s pályázatok megszerzése.

Fokozottabb tőkevonzási képesség: A befektetők számára történő ESG minősítés és adatszolgáltatás javítja a társaság átláthatóságát, ez csökkenti a portfólió-kockázatokat, ami kedvezőbb vállalatértékeléshez vezethet és hosszabb távon a kibocsátott részvény jobban teljesíthet a piacon a nem ESG minősített kibocsátói értékpapírokkal szemben. Ezen túlmenően az ESG-kompatibilis jelentések új típusú, hosszú távú, felelős befektetőket vonzhatnak. Független, nemzetközi szervezetek ma már számszerű minősítést készítenek egyes vállalatok ESG tevékenységéről, amit a nemzetközi befektetők is egyre inkább követnek. Egyre több alapkezelő vállalja, hogy 2050-re zéró kibocsátásúvá teszi a portfolióját.

Tőkeköltség csökkenés: Azok a vállalatok, amelyek rálépnek az ESG-kompatibilis működés útjára, ugyan fontos mérföldkövet érintenek, azonban a fejlődés itt korántsem ér véget. Az ESG minősítők által végzett felmérések és tanulmányok mérhető és bizonyos esetekben szignifikáns különbséget azonosítottak a fejlődő és fejlett piacokon egyaránt olyan vállalatok tőkeköltségei között, melyek egy része relatív gyenge, másik része pedig relatív erős ESG minősítéssel bírtak. Ez utóbbi például a különböző ESG minősítéssel bíró vállalatok eltérő hitelkamat szintjeit is magába foglalják.

Jól észrevehető változás látszik abban, hogy az intézményi befektetők egyre jobban összpontosítanak a környezeti és társadalmi kérdésekre a befektetéseik során. Az ENSZ a Felelős Befektetési Irányelveit (Principles for Responsible Investment – PRI) 2006-ban fogalmazta meg, ami folyamatosan fejlődik. Az ezen alapelveknek magukat önkéntesen alávető intézmények száma a kezdeti 100-ról 3000 fölé nőtt, sőt megduplázódott az elmúlt négy évben, ami komoly befektetői elköteleződést jelez.

  • Működési előnyök

Az ESG közzétételek számos területen igényelnek adatgyűjtést. Az adatgyűjtés, az adat- és kockázatelemzés és ezek nyomon követése, a versenytársakkal való összehasonlítása működési előnyökhöz juttatja a vállalatot, ami hatékonyabb üzletvitelt eredményez. Az ESG szempontok figyelembevétele a működés során csökkenti a befektetők számára fontos kockázati tényezőket is. Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy az ESG értékelések és a munkavállalók elégedettsége között közvetlen és mérhető kapcsolat áll fenn, amely a munkavállalói fluktuációra is pozitív hatással van. További pozitív hatások: a döntéshozatal transzparensebbé válása és javulása, költségmegtakarítás, a termelékenység növelése.

  • Üzleti lehetőségek

A közép- és hosszútávú ESG témákban való tájékozottság lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy gyorsabban reagáljanak egyes „zöld” üzleti lehetőségekre. A legtöbb szektorban kompetitív előnyt jelent, ha a versenytársaknál korábban sikerül azonosítani és kiaknázni ilyen területeket.

  • Kommunikációs és reputációs előnyök

Egy felelősen, társadalmi és környezeti szempontokat figyelemben tartó vállalat pozitív hatással lehet a belső és külső környezetére is. Munkavállalói, fogyasztói, ügyfelei és partneri egyaránt profitálhatnak belőle, míg a zöldre váltás erősíti a vállalat arculatát, márkaimázsát és jól reprezentálja a vállalat környezettudatos értékeit.

Egy 2021-es PwC által készített felmérésben fogyasztóktól és munkavállalóktól kérdezték meg, hogy nagyobb valószínűséggel vásárolnak/dolgoznak-e olyan vállalatnál, amely kiáll a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok mellett. Az eredmények magukért beszélnek.

  • Egyéb, várható előnyök

A zöld működéshez vagy befektetésekhez adó vagy társadalombiztosítási kedvezmények, visszatérítések, egyéb támogatások kapcsolódhatnak a jövőben.

Mit veszít egy vállalat, ha nem kezdi meg időben a zöld átállást

  • Rosszabb feltételekkel vonhat be pénzügyi forrásokat
  • Hátrányba kerül az üzleti partnereknél és a megrendelőinél

A fenntarthatósági folyamatok a nagyvállalatok beszállítói hálózatára is mindinkább kihatással lehetnek, ugyanis megkövetelhetik a beszállítóiktól is a környezetileg fenntartható működést és átláthatóságot. Előnyben részesülnek azok a beszállítók, amelyek megfelelnek ezeknek a követelményeknek, ami a hazai nagyvállalatok mellett a beszállítói láncban érintett magyar KKV szektort is érzékenyen érintheti.

  • A halogatás hatással van a profitalibitásra

Egy beruházási döntés esetén 5, de leginkább 10 éves időtávban kell gondolkodnunk, így a ma meghozott beruházási döntésekbe már be kell építeni a várható szigorodó előírásokat is. A fenntarthatóság kérdését a szabályozói környezet kikényszeríti, aki nem megfelelő ütemben készül fel és megcsúszik, az később jóval drágább megoldásokkal tudja majd utolérni magát.

Az átállás nem megy egyik napról a másikra, a megfelelő adatrendszerek és struktúrák kiépítése, és akciótervek megfogalmazása akár 1-2 évet is igénybe vehet. Minden ESG-vel kapcsolatos lépés, mint például az ESG minősítés megszerzése, ESG jelentés, vagy az ESG minősítéstől részben független, de fenntarthatóságilag kapcsolódó zöld kötvény kibocsátás erre az alapozó munkára épül.