Az önkormányzatok nélkül nem teljesülhetnek a klímacélok

A nemzetközi klímavédelmi és fenntarthatósági egyezményekhez igazodva, az EU Zöld Megállapodása 2050-ig klímasemleges városokat és régiókat vizionál. Mindez zöldülő városokat, zöldülő helyi gazdaságot és az ennek eléréséhez szükséges ösztönző és szabályozó eszközök biztosítását feltételezi. Az országosan kitűzött klímacélok elérése a városok, az önkormányzatok együttműködése nélkül nem valósítható meg. A városi zöld fejlesztések dedikált és hatékony pénzügyi hátterét az önkormányzati zöld finanszírozás adhatja.

A 2021–2027-es időszakban az uniós ágazati és fejlesztéspolitikák egyik fő iránya a zöldítés előmozdítása lesz. A programozási ciklus forrásainak több mint harmada csak zöld célok mentén használható fel. A hazai és az európai uniós fejlesztés- és támogatáspolitika már horizontális, kötelező elemként kezeli a beruházások és a városok zöldülését. Több, közvetlenül a városokat célzó támogatás feltételezi a zöld városi célokat, a komplex zöld gondolkodást.

Mi a zöld finanszírozás lényege?

A zöld finanszírozás olyan zöld fejlesztési célokat szolgáló pénzügyi konstrukciók összessége, amelyek egyszerre biztosíthatják a finanszírozott projektcélok nemzetközi zöld minősítéseknek való megfelelését, a beruházások pénzügyi fenntarthatóságát és a kedvezőbb, olcsóbb tőkebevonás feltételeit.

A zöld befektetéseknek két általános típusa van:

 1. A közvetlen zöld beruházások olyan beruházások, amelyek környezettudatos, a klímasemleges célokat szolgáló tevékenységet valósítanak meg.
 • Közvetett beruházások keretében a finanszírozási eszközök segítségével a környezeti fenntarthatóságot nem közvetlenül szolgáló projektek valósulnak meg, ugyanakkor itt is figyelembe kell venni, hogy a beruházás jellege illeszkedjen a klímacélokhoz.

Mit tekintünk zöld befektetésnek?

Olyan befektetéseket illetünk zöld jelzővel, amelyek az alábbi területekre irányulnak: megújuló energia, energiahatékonyság, szennyezés-megelőzés és -ellenőrzés, környezetileg fenntartható mezőgazdaság és állattenyésztés, szárazföldi és vízi biodiverzitás megőrzése, tiszta közlekedés, fenntartható vízgazdálkodás, szennyvízgazdálkodás, klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, „ökohatékony”, illetve körkörös gazdaság termékei, technológiái, illetve zöld épületek.

Melyek az önkormányzati zöld finanszírozás legfontosabb eszközei?

1. Zöld tőkealap

A városok zöld átállását támogató tőkealap olyan finanszírozási konstrukció, amely a helyi sajátosságokhoz és finanszírozási igényekhez igazodóan kialakítható egyedi önkormányzati zöld gazdaságfejlesztési, a zöld innovációt támogató eszközzé válhat. A zöld városfejlesztési tőkealap pénzügyi termékként a piacinál kedvezőbb feltételek mellett – jelen esetben kifejezetten a város zöld fejlesztési céljaihoz illeszkedően – nyújt forrást projektek részére. A tőkealapkezelő döntései a városi zöld célokhoz és igényekhez igazodóan születhetnek meg. A döntés során a projektek egyedi finanszírozási igényéhez igazodó pénzügyi konstrukció állhat elő a tőkeeszköz, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások, valamint a kedvezményes hitel formájában nyújtott projekt-költségvetési részek kombinációjával.

2. Zöld kötvény, illetve zöld hitel bevonása

Az önkormányzati szektor klímacélokat szolgáló beruházásaihoz történő további forrásbevonás érdekében egy megfelelő, minősített zöld keretrendszert szükséges referenciakeretként kialakítani, amely alapján vizsgálható, hogy a zöldkötvény-kibocsátással finanszírozni kívánt projektek valóban kellően zöldek-e, megtérülőek-e, és hozzájárulnak-e az országos szintű indikátorok teljesítéséhez. A települési zöld kötvény kibocsátása olyan lehetőség a város számára, amely kedvező kondíciójú, széles, nemzetközi merítési alapú forrásbevonást eredményezhet a garantáltan, minősítetten zöld projektcélok elérése érdekében. A zöld kötvény a zöld városi ranghoz vezető út egyik hatékony, erős zöld üzeneteket megfogalmazó alkotóelme, amely a fenntartható finanszírozás feltételeinek biztosításával a helyi zöld gazdaságot erősítő eszköz is egyben.

Önkormányzati zöld költségvetés

Az önkormányzati zöld költségvetés-tervezés hozzájárul a környezeti és klímacélok eléréséhez, például az alábbi eszközök alkalmazása révén:

 • A zöld költségvetés címkézése – költségvetési intézkedések osztályozása a környezeti és/vagy klímahatásuk alapján
 • Környezeti hatásvizsgálatok – környezeti hatásvizsgálatok megkövetelése az új költségvetési intézkedéseknél
 • Az ökoszisztéma-szolgáltatások árazása – környezeti externáliák árazása, mint például az üvegházhatású gázok kibocsátása, gyakran adókon és kibocsátás kereskedelmi rendszereken keresztül
 • Zöld perspektíva a kiadások felülvizsgálatához – az intézkedések hatásának figyelembevétele a hatékonyság mellett, a környezeti és klímacélok elérése vonatkozásában

Zöld perspektíva a teljesítmény beállításához – teljesítménycélok integrálása a nemzeti környezeti és klímacélokba.

Milyen előnyöket hordoz a zöld finanszírozás?

 • A zöld átállás nem megkerülhető kötelezettség a városok számára, hiszen a klímacélok teljesítésében mindenkinek, minden településnek szerepet kell vállalnia.
 • Az önkormányzatok társadalmi felelősségvállalási kötelezettségei mind a helyi lakosság, mind az egész emberiség életminősége, fenntartható életfeltételei és jövőbeli kilátásai irányában fennállnak.
 • Az élhető városi környezet biztosítása a városfejlesztés legfontosabb célkitűzése, ami a zöld átállás segítségével valósítható meg.
 • A zöld márka ma már fontos, megkülönböztető előny a városversenyben, amely vonzza a befektetőket, minimális feltételét képezi a városi idegenforgalom fellendítésének, egyben az egyik legbiztosabb népességmegtartó eszköz.
 • A zöld gazdaság az egyik leginnovatívabb, hazai és európai uniós ösztönzők és szabályozók által preferált ágazat, amely a területi versenyképesség erősödésének záloga lehet.
 • A zöld finanszírozás segítségével az önkormányzatok kedvezőbb finanszírozási feltételekkel tudnak forrásokat bevonni a helyi zöld fejlesztések elősegítése érdekében.
 • A zöld finanszírozási eszközök garantálni tudják a zöld átállás beruházásainak hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát.

Hogyan támogatja az MBHC Consulting a városok zöld átállását?

 • Komplex, egyedi zöld finanszírozási konstrukciókat alakítunk ki a városok zöld átállását szolgáló beruházások megvalósításához, amely tőkeeszköz, kötvény- vagy hitelkonstrukció és vissza nem térítendő pályázati források kombinációját tartalmazza.
 • Támogatjuk a zöld projektfejlesztés teljes folyamatát, befektetési döntésre történő előkészítését, hazai vagy közvetlen uniós pályázati forrással történő finanszírozását.
 • Vállaljuk az önkormányzat zöld minősítésének teljes folyamatát.

Zöld pénzügyi tanácsadási szolgáltatásaink:

 • Zöld kötvény keretrendszerének kialakítása
 • Zöld hitel keretrendszerének támogatása
 • Zöld termékfejlesztés
 • Városi zöld átállást támogató tőkealapokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Zöld önkormányzati tanácsadás és termékfejlesztés
 • ESG-tanácsadás
 • Zöld matchmaking tanácsadás

Ha kérdése van az önkormányzatok zöld finanszírozásával kapcsolatban jelentkezzen online konzultációra, ahol tanácsadóink állnak szíves rendelkezésére.