Élelmiszeripari és mezőgazdasági üzemek energiahatékonyságának javítása

„Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” címmel megjelent a VP5-4.1.6-4.2.3-17 pályázati felhívás tervezete. Egyéni projektek esetén 500 millió forint, kollektív projektek esetén 1 milliárd forintos támogatásra pályázhatnak 50%-os támogatási intenzitással a mezőgazdasági termelők, valamint mikro- és kisvállalkozások, előreláthatólag 2018. február 19. és 2020. február 18. között. A támogatási kérelmek kertészeti és állattartó gazdaságok, valamint élelmiszeripari- és borüzemek energiahatékonyságának javítása céljából nyújthatóak be.

A felhívás alapvető célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. Lehetőség nyílik a kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények korszerűsítésére és felújítására az energiahatékonyság növelése céljából.

A tervezet szerint két célterületen lehet támogatási kérelmeket benyújtani:

 1. célterület – Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban.
 2. célterület – Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

Az 1. célterület esetében azok a mezőgazdaági termelők jogosultak a támogatásra, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. A 2. célterületen kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás- és energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatóak. A támogatásra jogosultak a mezőgazdasági termelők, amennyiben árbevételük legalább 50%-a mezőgazdaságból származott, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások. A fejlesztendő építménynek legalább 2016. január 1-től mezőgazdasági üzemként kell működnie. A pályázatok benyújtására termelői csoportok, vagy termelői szervezetek számára is van lehetőség.

Támogatható tevékenységek az 1. célterület esetében

Kertészeti üzemek fejlesztése:

 • Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, illetve hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek hőtechnikai adottságainak javítása,
 • hőveszteségének csökkentése,
 • fűtési, hűtési, használati melegvíz-rendszereinek, világítási rendszereinek korszerűsítése,
 • valamint a temperált levegőjű létesítmények technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítés

Állattartó gazdaságok fejlesztése:

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
 • Világítási rendszerek korszerűsítése;
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése

Kertészeti üzem és állattartó gazdaság esetében is az alábbi megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek kiépítése lehetséges:

 • napkollektorok alkalmazása,
 • biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,
 • geotermikus energia használata,
 • biogáz termelés,
 • napelemes rendszer kialakítása,
 • szélenergia felhasználása

Támogatható tevékenységek a 2. célterületen:

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • Világítási rendszerek korszerűsítése
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése.
 • Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd forint. A támogatás maximális intenzitása a közép-magyarországi régióban 40%, míg a Közép-Magyarországon kívüli régiókban 50%. Az 1. célterületen a fiatal mezőgazdasági termelők projektjei, valamint a 2. célterületen, a kollektív módon végrehajtott projektek további 10 százalékponttal nagyobb támogatási intenzitásra jogosultak. Az igényelhető előleg a támogatás legfeljebb 50%-a lehet.

A pályázatok benyújtására előreláthatóan 2018. február 19-től 2020. február 18-ig van lehetőség.

A felhívás tervezete az alábbi linken érhető el