Elindulhat a zöld hitelek térhódítása

A Magyar Nemzeti Bank szeptember elején megjelent közleménye alapján kiterjeszti a hitelintézetek számára a zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény programját. Ennek köszönhetően a vállalatok és az önkormányzatok számára szélesebb körű finanszírozási lehetőségek állhatnak rendelkezésre, melyek a környezeti fenntarthatóságot szolgáló beruházásukat támogathatják.

A jegybank célja a programmal a hazai gazdaság további zöldítése, amely szervesen kapcsolódik az ökológiai, gazdasági és pénzügyi kockázatok mérséklését célzó Zöld Programhoz. A bejelentett ösztönző – egyéb feltételek megléte esetén – várhatóan katalizálja a hazai zöld hitelezés felfutását.

Milyen előnyökkel járhat a zöld hitelfelvétel?

A hazai zöld vállalati hitelpiac ugyan még gyerekcipőben jár, de a megjelent jegybanki program alapján arra számíthatunk, hogy a vállalatok a hitelkamatok relatív alacsony szintjében és a zöld célokhoz könnyebben elérhető forrásbevonásban érzékelhetik közvetlenül a program hatásait, szemben a nem zöldspecifikus banki termékekkel.

A társaságok számára így a zöld hitelek kedvező(bb) finanszírozási kondíciókat és széleskörű finanszírozási lehetőségeket kínálhatnak, míg a hitelekkel megvalósított beruházások hozzájárulhatnak a hosszú távú és fenntartható tevékenységekhez, és nem elhanyagolható módon a hatékonyságjavulással a működési költségek csökkenéséhez.

A zöldre váltás továbbá erősíti a vállalatok arculatát, a márkaértéket, jól reprezentálja a vállalat környezettudatos értékeit. A nemzetközi piaci gyakorlat alapján az alkalmazottak elégedettsége és teljesítménye nőhet és javulhat a környezettudatos munkakörnyezetben.

További lényeges megállapítás, hogy a tőkekövetelmény-kedvezmény igénybevétele nem zárja ki az infrastruktúra támogató kedvezmény (ISF) vagy a KKV-támogató faktor igénybevételét.

Milyen ügyletekre elérhető a zöld hitel?

Az ügyletek alapvetően két fő csoportba oszthatóak: zöld keretrendszer nélkül is elfogadott, illetve zöld keretrendszer meglétéhez kötött ügyletek. A program melléklete részletesen bemutatja a feltételrendszert, amely ezen a linken érhető el.

A tájékoztató alapján a keretrendszer nélkül is támogatható beruházások tematikusan az alábbiak:

 • Megújuló energiatermelést szolgáló,
 • Elektromobilitást fejlesztő,
 • Fenntartható agrár- és élelmiszeripari gyakorlatok bevezetéséhez és/vagy a tevékenység fenntartásához hozzájáruló,
 • Fenntartható ingatlanok megvalósításához kapcsolódó,
 • Energiahatékonysági terveket megvalósító,
 • Zöld tevékenységű üzletrész vásárlásához kapcsolódó.

Keretrendszer felállítása alapján támogatható beruházások:

 • Zöld kötvények kibocsátása esetén a Green Bond Principles-nek, vagy a Climate Bonds Standardsnak megfelelő, vagy
 • Egyéb, a zöld hitelek esetén a Green Loan Principles-nek megfelelő, és az EU Taxonómián vagy a CBI Taxonómián alapuló projektkategóriák, továbbá
 • Egyéb zöld hitelkitettség a Green Loan Principles alapján bankszinten lefektetett zöld hitelezési keretrendszer alapján.

Előzetes vizsgálatunk alapján a két fő ügyletcsoport között – a nemzetközi keretrendszer útmutatókat figyelembe véve – számos átfedés tapasztalható, ugyanakkor a keretrendszerhez kötött ügyletek az alábbi fő tematikus projektkategóriákat fedhetik le:

 • Fenntartható vízgazdálkodás és szennyvízkezelés, szürkevíz újrahasznosítás
 • Hulladék újrahasznosítás, szennyezés-megelőzés, és hulladékkontroll
 • Hibrid üzemű, nem zéró emissziós kibocsátású járművek beszerzése és üzemeltetése, továbbá kötött pályás és/vagy multimodális, zéró emissziós járművek beszerzése és üzemeltetése
 • Klímaváltozást csökkentő beruházások, különös tekintettel a viharkárok megelőzését segítő, valamint a reziliens városfejlesztési és infrastrukturális beruházásokra
 • Körforgásos gazdaságot és/vagy ökohatékonyságot elősegítő beruházások      

Az MBH Consulting célja, hogy tapasztalatait és szaktudását a zöld pénzügyek elterjesztése, illetve a közösségi és magán zöld beruházások körének bővítése mellé állítsa. A zöldkötvény-keretrendszer kialakítása és minősíttetése, egyedi, zöld finanszírozású konstrukciók összeállítása és az ESG tanácsadás,  mind kiemelt eleme a megújult szolgáltatási portfoliójának.