EMVA Irányító Hatóság közleménye a VP projekten belüli átcsoportosításáról

Megjelent az EMVA Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzési költségek projekten belüli átcsoportosításáról.

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye alapján „a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény” VP-t érintő 2018. november 28-i módosítása folytán megemelkedett közbeszerzési értékhatároknak köszönhetően a VP keretében pályázók és kedvezményezettek nagy számban mentesülnek a beruházásaik megvalósításához és költségeik elszámolásához – a korábbi szabályozás szerint elengedhetetlen – közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól.  

A közbeszerzési költséggel még érintett projektek kapcsán kiállított támogatói okiratokban az IH által elszámolható költségként jóváhagyott, közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek költség maradványként kezelhetőek és átcsoportosíthatóak. Az átcsoportosítására kizárólag a vonatkozó felhívásban meghatározott elszámolható költségek köre alcímben foglalt általános költségek körén belül, az ott meghatározott maximális mértékre vagy összegre tekintettel van lehetőség, vagyis nem lehet az elszámolható közbeszerzési költségeket például az eszközbeszerzés sorra, vagy az építési tételekre átcsoportosítani.

Bővebb információ az alábbi linken érhető el.