Február 15-től megnyílt a legnépszerűbb pályázat vállalkozásoknak!

Február 15-én megnyílt az egyik legnépszerűbb vállalkozásoknak szóló pályázati felhívás a GINOP-1.2.3-8.3.4-16. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 5 és 50 millió Ft közötti, a kedvező kamatozású kölcsön 10 és 145 millió Ft közötti lehet. Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet, illetve minimum 10% önerő biztosítása szükséges. A pályázat országos kerete kiemelten nagynak mondható: 112,5 milliárd forint, amire 2500-5000 db pályázatot várnak.  Figyelem, a pályázat nem szakaszos, hanem folyamatos elbírálású, a keret kimerülésének erejéig tarják nyitva!

A KKV szektor a 2014-2020-as GINOP/VEKOP programokban 2014 óta látott már vissza nem térítendő forrású K+F-, kizárólag feldolgozóiparnak szóló eszközbeszerzést és építés célzó pályázatokat, illetve 80-90%-ot kitevő kizárólag vissza térítendő nulla százalékos hitelt tartalmazó pályázati lehetőséget is.

Ez a GINOP pályázat azonban egy hibrid termék, a 2007-2013-as időszakban ismert GOP pályázati lehetőséghez, a kombinált mikrohitelhez hasonló lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy nem várható a 2007-2014-es időszakban megjelentekhez hasonló széles körben felhasználható általános eszközbeszerzési vagy telephelyfejlesztési pályázat, helyettük ez lesz a széles körben kínált slágerpályázat.

Mivel egy forráshiányos időszak után kifejezetten nagy az igény a pályázatokra, elképzelhető a gyors keretkimerülés.

A kölcsönt és támogatást egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, valamint szövetkezet formájában működő vállalkozások igényelhetik, amelyek a kölcsönszerződés megkötésekor is – akár külföldön lévő – kapcsolt- és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás valamint kapcsolt- és partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartása alapján mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek.

A kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás elsődlegesen tárgyi eszköz beszerzésre, használt eszköz beszerzésre, immateriális javak beszerzésére, építésre (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezésre fordítható.

Fontos, hogy a pályázó szervezetnek, legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel kell rendelkeznie, illetve éves átlagos statisztikai állományi létszámának a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy főnek kellett lennie. Fontos kitétel még, hogy csak az a szervezet pályázhat, amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt.

A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak azonban a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetőek!

Forrás: Pályázati Hírek