Felfüggesztésre kerül a foglalkoztatás-bővítés ösztönzése pályázat

A GINOP-5.3.12-19 kódszámú felhívás esetében különösen nagyszámú támogatási kérelem érkezett be, a rendelkezésre álló keretet várható kimerülésére tekintettel a támogatási kérelmek beadása 2020. február 10. 12.00 órától átmenetileg szünetel. A pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 8, maximum 90 millió forint. 

A pályázat célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatotti létszámának növelése. A támogatás az ország azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben, így Észak-Alföldön, Észak-Magyarországon, Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön.

A felhívásra azok a vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek vállalják, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3, maximum 15 fővel bővítik a foglalkoztatottak számát, a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartják.

A program 12 milliárd forintos keretösszegű. Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. A havi bruttó munkabér maximális elszámolható költségeként legfeljebb 350 000 forint vehető figyelembe.

Az új munkavállaló 24 hónapon keresztül történő foglalkoztatása olyan induló beruházás esetén támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, vagy egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy termékkínálatának új termékekkel való bővítését, illetve egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.

Forrás: Szechenyi2020.hu