Megjelent! Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Megjelent a Széchenyi 2020 keretében a „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” című pályázati felhívás, amely keretében napelemes rendszer beszerzése és telepítése támogatható a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló villamosenergia-termelés céljából. A vissza nem térítendő támogatási összeg minimum 1,5 millió forint, maximum 3 millió forint. A pályázatok benyújtására 2019. június 17-től van lehetőség.

Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Kizárólag olyan napelemes rendszer telepítése támogatható, amely:

  • a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődik,
  • az épületben működő termelési eszközök villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű
  • kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre
  • olyan épületen kerül telepítésre, amelyben a támogatási kérelem benyújtását megelőzően volt villamosenergia felhasználása

A napelemes rendszerek beszerzésén és telepítésén kívül támogatott:

  • a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése,
  • az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

A támogatási kérelmet olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatják be, amelyek rendelkeznek:

  • minimum 3 lezárt üzleti évvel,
  • amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 1 évben minimum 1 fő volt.

Nem támogatottak azonban a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft lehet az igényelhető vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet. A napelemes rendszer elszámolható költsége azonban nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket, amely azt is jelenti, hogy hiába 100%-os a támogatás, a limit miatt, ez ténylegesen kevesebb %-ot jelent, viszont így is kifejezetten megéri pályázni és beruházni.  

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

Forrás és részletes felhívás: palyazat.gov.hu