Három fontos pályázat módosult!

Módosult az iparjog című, a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítését támogató és az állattenyésztési ágazat fejlesztését – trágyatárolók építését támogató felhívás.

Iparjog című felhívásnál a következők módosultak:

1.     A Felhívás 4.1 pontjában (Támogatást igénylők köre) a módosítást követően rögzítésre került, hogy a szellemi vagyon értékelésével kapcsolatos tevékenység megvalósítása esetén mely feltételeknek kell a támogatást igénylőknek megfelelnie.

2.     A Felhívás 4.2 pontjában a módosítást követően rögzítésre került, hogy költségvetési szervek, valamint költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei adott naptári éven belül többször is részesülhetnek támogatásban a Felhívás 3.1. II. pontjában felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan.

3.     A Felhívás 5.5.3 pontjában meghatározásra került a szellemivagyon-értékelés fogalma.

4.     Ezen felül egyéb technikai jellegű módosítások, pontosítások történtek a Felhívás következő pontjaiban: 3.2.1; 3.3.1; 4.1; 5.5.1; 5.8; 6; 8.

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítését támogató felhívás módosulásai:

A Felhívás 3.2. pontjában a gyártáshoz kapcsolódó új termelő eszköz beszerzése és az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás tevékenységekhez tartozó tevékenységek esetében az új megújuló energiatermelő eszközök beszerzése kapcsán új támogatási jogcím (A közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által) és új támogatási kategória (Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás) került meghatározásra.

•          A Felhívás 4.2. pontja kiegészült a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás támogatási kategóriához tartozó kizáró okokkal.

•          A Felhívás 5.3. pontjában meghatározásra került a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén adható maximális támogatási mérték.

•          A Felhívás 5.5.1 és 5.5.2 pontja pontosításra került az új megújuló energiatermelő eszköz költségtétel vonatkozásában.

•          A Magyar Közlöny 2015. évi 187. számában, 2015. december 2-án megjelent a 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet – A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról, amely alapján a korábbi 1 080 településen felül további 122 település válik szabad vállalkozási zónává. Mindezek alapján módosul a Felhívás 5. és 6. számú melléklete.

•          A Felhívás 4. sz. melléklete (31-32. pont) kiegészült a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén alkalmazandó kizáró okokkal.

A felhívás fentiekben részletezett módosításai a felfüggesztést nem érintik.

Az állattenyésztési ágazat fejlesztését – trágyatárolók építését támogató felhívás dokumentációjában történt módosítás.

Tekintse meg a módosított felhívást és mellékletet itt!