Hirdetmény részvények érvénytelenítéséről

Az MBH Consulting Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-140834; a továbbiakban Társaság) az alábbi hirdetményt teszi közzé:

A Társaság Közgyűlése a 6/2022. (06.22.) sz. HATÁROZAT útján döntött a Társaság jegyzett tőkéjének rendezése céljából történő leszállításáról („Alaptőke-leszállítás”) a részvények névértéke csökkentése által, továbbá a 7/2022. (06.22.) sz. HATÁROZAT útján a Közgyűlés elhatározta a Társaság jegyzett tőkéjének pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján új részvények forgalomba hozatalával a Társaság jegyzett tőkéjének leszállításával egyidejűleg történő felemelését („Alaptőke-emelés”; Alaptőke-leszállítás és Alaptőke-emelés a továbbiakban együttesen: „Tőkerendezés”).

A Tőkerendezés kapcsán szükséges a Társaság Alaptőke-leszállítással érintett nyomdai úton előállított részvényeinek érvénytelenítése.

Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására:

A Társaság Igazgatóság ezúton felhívja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Alaptőke-leszállítással érintett – 6/2022. (06.22.) sz. HATÁROZAT jelölt – nyomdai úton előállított részvényeit az alábbiakban meghatározott időtartamon belül nyújtsák be az alábbi helyen és megjelölt időszakban.

A részvények benyújtásának helye: a Társaság székhelye (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 3. em.)

A részvények benyújtásának időpontja: 2023. év 07. hónap 07. napja

A benyújtásra munkanapokon 9:00 órától 16:00 óráig van lehetőség.

A Nyomdai úton elállított részvények érvénytelenítése:

A sérült, megrongálódott részvény elfogadása abban az esetben lehetséges, ha a részvény, mint adott sorszámú részvény egyértelműen azonosítható. A központi értéktárnál letétként elhelyezett részvények benyújtottnak tekintendők akkor, ha a részvény tulajdonosa értékpapírszámlával rendelkezik. Ha a Részvényes a nyomdai úton előállított részvényeket a elhívásban megjelölt határidőn belül a Társaság Igazgatóságának nem adja át, az Igazgatóság a részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, majd ezt követően intézkedik a részvények megsemmisítése iránt. Az értékpapír fizikai megsemmisítésére a benne foglalt jogok és kötelezettségek megszűnését követő hat hónap elteltével kerülhet sor.