Indul a VP – állattartó telepek fejlesztésének pályázata

Megjelent az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 kódszámú) felhívása. A pályázat keretében mezőgazdasági termelők pályázhatnak állattartó telepeik technológiai fejlesztésre és eszközbeszerzésre. A pályázat keretében akár 100 millió Ft-os támogatás is igényelhető.

A Felhívás célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy az utolsó teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

A pályázat keretében baromfitartó telepek, sertéstartó telepek, szarvasmarhatartó telepek, juh- és kecsketartó telepek, valamint egyéb (ló, szamár, öszvér, nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla) állattaró telepek fejlesztése támogatható:

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása:

  • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása
  • Építéssel nem járó, az állat tartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása:

  • Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak az A) pontban szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

  1. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását;
  2. Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;
  3. Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése;
  4. A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése;
  5. Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése.

A felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a baromfitartó és sertéstartó telepek tekintetében maximum 100 millió Ft, a szarvasmarhatartó telepek tekintetében maximum 50 millió Ft, a juh és kecsketartó telepek tekintetében 20 millió Ft, az egyéb állattartó telepek tekintetében pedig maximum 20 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 28. napjától 2021. július 22. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Forrás: palyazat.gov.hu