Jelentős enyhítés előtt az EKD támogatások feltételei

A héten megjelent jogszabály-tervezetével a kormány jelentősen csökkentené az egyedi kormánydöntéssel (EKD) adható készpénztámogatások belépési korlátait.

A tervezet szerint jelentősen csökkenhet a beruházási támogatások alsó határa. Az eddig érvényes szabályok szerint az induló beruházások esetén az elszámolható költségek összege az eddigi 5 vagy 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg helyett (vármegyétől függően) már 3 millió eurótól lehetséges.

A tervezett módosítás a beruházás elszámolható költségeit egyfelől 3 millió euróra csökkenti számos helyen, másrészt pedig nem követi a korábbi, (vár)megyék szerinti felbontást, hanem aszerint határozza meg a minimális beruházási értéket, hogy megyeszékhelyen, járásszékhelyen vagy ezen kategóriákba nem eső településen valósul meg a beruházás. Az új szabályok szerint az alábbiak szerint alakulhat a minimális beruházási összeg:

  • Legalább 5 millió euró Salgótarjánban, Miskolcon, Nyíregyházán, Békéscsabán, Pécsett, Kaposváron, Szolnokon, vagy bármelyik járásszékhelyen,
  • Legalább 10 millió euró Győrben, Székesfehérváron, Tatabányán, Szekszárdon, Kecskeméten, Szombathelyen, Veszprémben, Zalaegerszegen, Debrecenben, Szegeden vagy Egerben (azzal, hogy amennyiben a megyeszékhely és a járásszékhely megegyezik, úgy a magasabb előírt elszámolható költségösszeget kell figyelembe venni a támogatás feltételeként),
  • és újdonság, hogy legalább 3 millió euró a másik két kategóriába (megyeszékhelyek és járásszékhelyek) nem tartozó településeken,

Szintén várható a 2023. februári módosítással bevezetett „kiegészítő energetikai beruházás feltételeinek jelentős módosítása, könnyítése is: a korábbi szabályozáshoz képest a „főberuházás” alapvetően már bármely induló beruházás lehet, bizonyos feltételekkel még SSC is. Emellett pedig a beruházás (= főberuházás + kiegészítő energetikai beruházás) minimális összege is csökkent a korábbi 10 millió euróról akár 3 millió euróra (az új, fent részletezett általános szabályok szerint).

Új támogatási jogcím az EKD rendeletben – a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállást ösztönző támogatás

A Kormány az Európai Unió Bizottságának 2023/C 101/03. számú közleménye alapján új támogatási jogcímet vezetne be, melynek fő jellemzői az alábbiak:

  • A támogatás olyan vállalkozás részére nyújtható, amely a támogatás hiányában a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átálláshoz szükséges berendezések (akkumulátorok, szolárpanelek, szélturbinák, hőszivattyúk, elektrolizátorok, valamint szén-dioxid-leválasztást és -tárolást szolgáló berendezések) gyártását, vagy az ehhez szükséges alkatrészek és nyersanyagok előállítására irányuló beruházását EGT-n kívüli országban valósítaná meg.
  • A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.
  • A támogatás intenzitása Budapesten maximum 15%, Budapesten kívüli településeken maximum 35% – a támogatás mértéke Budapesten maximum 150 millió euró, Budapesten kívüli településeken maximum 350 millió euró.

További fontos könnyítő módosítások is bekerülnének az EKD rendeletbe:

  • A rendelet módosítása lehetőséget nyújt – bizonyos esetekben – a biztosíték összegének fokozatos csökkentésére a monitoring időszak későbbi éveiben.
  • A módosítás enyhít a létszámtartási kötelezettség szabályain. A tervezet szerint a támogató kizárólag abban az esetben köteles elállni a szerződéstől, ha a beruházó a munkahelyfenntartási kötelezettségét kevesebb, mint 75%-os mértékben teljesíti vagy csoportos létszámleépítést hajt végre.

A minisztérium 2023. június 13-ig várja a tervezettel kapcsolatos javaslatokat.