Július 19-én nyílik a 45 milliárd forint keretösszegű K+F+I-pályázat

Július 19-én nyílik a 2019-1.1.1-PIAC KFI kódszámú, Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása című pályázat, melynek célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A támogatási kérelmek benyújtása a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2019. augusztus 5-ig lehetséges.

A tervezett projektekkel szembeni elvárás, hogy jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljon, illetve a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.

A pályázat keretében „A” és B” alprogram került meghatározásra:

 • „A” alprogram: A vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.
 • „B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak felsőoktatási intézményeket, kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • Jogi személyiségű profitorientált vállalkozások, és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek:
  o 113, 114, 116, 117, 226, vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
  o kettős könyvvitelt vezetnek,
  o nem tartoznak a KATA, EVA hatálya alá,
  o 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.
 • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek
  o GFO kódja 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931 
  o kutatótudásközvetítő szervezetnek minősülnek
 • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek
  o 311, 312, 322, 341, 342, 381, vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek,
  o kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 • Jogi személyiségű profitorientált vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek
  o 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,
  o kettős könyvvitelt vezetnek,
  o nem tartoznak a KATA, EVA hatálya alá,
  o 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek, és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
  o kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A pályázat keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek:

 • Kísérleti fejlesztés
 • Alkalmazott (ipari) kutatás
 • Eljárási és szervezési innováció
 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
 • Projekt koordinációs tevékenység
 • Piacra jutási tevékenység
 • Iparjogvédelmi tevékenység

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege:

 • az “A” alprogram esetén:
  o minimum 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén,
  o minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és
  o maximum 500 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt),
 • a „B” alprogram esetén:
  o minimum 400 millió Ft és maximum 1.000 millió Ft.

A teljes pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.