Kamat és költségmentes hitel tej- és sertéságazatban érdekelt kis-és középvállalkozások részére

A Földművelésügyi Minisztérium kamat és költségmentes hitelt biztosít a kedvezőtlen piaci helyzetben lévő tej- és sertéságazatban érdekelt kis-és középvállalkozások részére.

Az FM által biztosított támogatás mértéke 100 százalékos kamat- és kezességi díjtámogatás, valamint a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj továbbá a kezelési költség együttes összegének 100 százalékára vonatkozó költségtámogatás.

A támogatás a 2016. december 31-ig benyújtott hitelkérelmek alapján megkötött, legfeljebb 1 éves futamidejű, állategységenként legfeljebb 500 000 forint, összesen legfeljebb 50 millió forint összegű új hitelszerződésekhez vehető igénybe.

Az állatlétszám igazolása, a tejhasznú tehéntartás 2016. évi támogatás igénylésére vonatkozó, támogatási kérelem „Összesítő kimutatás a 2016. évi egységes kérelem főbb adatairól” című dokumentum másolati példánya, továbbá a NÉBIH által üzemeltetett webENAR felületről letölthető – a mezőgazdasági vállalkozás saját tenyészetére vonatkozó igazolás nyomtatott és a mezőgazdasági vállalkozás által aláírt példánya alapján történik.

A vállalkozások az igénylőlapot (hitelkérelmet) az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzatban nevesített szervezetek területileg illetékes irodáiban (www.kavosz.hu) nyújthatják be. A támogatások közül a kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és a kezelési költségtámogatást a hitelnyújtó pénzügyi intézmények teljes mértékben megelőlegezik a vállalkozás részére, így esedékességkor a vállalkozásoknak nem kell kamat-, kezességi díj- és kezelési költséget fizetniük, valamint támogatási kérelmet, kifizetési kérelmet benyújtaniuk.
A kezelési költségen kívüli költségtámogatások igényléshez a vállalkozásnak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal meghatározott nyomtatványon a hitelszerződés hatályba lépését követő harminc napon belül, de legkésőbb 2016. december 31-ig költségtámogatás iránti kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz.

A kérelemhez csatolni kell az igényelt költségtámogatás összegét alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok, valamint a költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát. Az igénybe vett támogatások nem terhelik a vállalkozások csekély összegű támogatási keretét, azok más támogatási jogcím (a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás /30/ pontjának) hatálya alá tartozó támogatásnak minősülnek.

Forrás: palyazatok.org