Kedvezőbb feltételek a napelemes rendszerek telepítését támogató pályázatban

Módosult a GINOP-4.1.3 -19 „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” című pályázati felhívás, amelynek keretében 7,5 kW-ról 5 kW-ra csökkent a beépített névleges teljesítmény minimálisan elvárt szintje, valamint a pályázók jogosultsági köre is bővült. A módosított feltételeknek megfelelően 2019. október 25-től lesz lehetőség támogatási kérelmek benyújtására.

A pályázat keretében támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Kizárólag olyan napelemes rendszer telepítése támogatható, amely:

  • a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődik,
  • az épületben működő termelési eszközök villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű
  • kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre
  • olyan épületen kerül telepítésre, amelyben a támogatási kérelem benyújtását megelőzően volt villamosenergia felhasználása

A napelemes rendszerek beszerzésén és telepítésén kívül támogatott:

  • a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése,
  • az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

A támogatási kérelmet olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatják be, amelyek rendelkeznek:

  • minimum 3 lezárt üzleti évvel,
  • amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 1 évben minimum 1 fő volt.

Gazdálkodási formaikód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 129 Egyéb szövetkezet
d) 116 Közkereseti társaság
e) 117 Betéti társaság
f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
g) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
h) 573 Nonprofit részvénytársaság
i) 575 Nonprofit közkereseti társaság
j) 576 Nonprofit betéti társaság

Nem támogatottak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft lehet az igényelhető vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet. A napelemes rendszer elszámolható költsége azonban nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket, amely azt is jelenti, hogy hiába 100%-os a támogatás, a limit miatt, ez ténylegesen kevesebb %-ot jelent, viszont így is kifejezetten megéri pályázni és beruházni.

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges.

Forrás palyazat.gov.hu