K+F pályázat hamarosan, akár 800 M Ft, 70%-os támogatás

A hamarosan várható pályázati felhívás alapján a jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező, piaci alapon hasznosítható termékek, technológiák vagy szolgáltatások kifejlesztésének támogatására nyílik lehetőség. A kérelmek benyújtása várhatóan 2020. augusztus 31-ig lehetséges, nonprofit szervezetek és gazdasági társaságok, költségvetési gazdálkodó szervek, valamint kkv-k és nagyvállalatok számára. A pályázat keretében minimum 100, maximum 800 millió Ft-ra lehet pályázni, akár 70% támogatási intenzitással. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal társadalmi egyeztetésre, szakmai véleményezésre bocsátotta a vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét ösztönző pályázati konstrukcióját. A „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” elnevezésű, 2020-1.1.2-PIACI KFI kódszámú pályázati felhívás tervezetten 2020. II. negyedévében fog megnyílni 40,88 milliárd Ft keretösszeggel. Az NKFI Hivatal a szakértői észrevételeket legkésőbb 2020. április 23-ig várja, online partnerségi kérdőívünk kitöltése formájában.

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra. „A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg. „B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások észszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva. A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: az „A” alprogram esetén 21,88 milliárd forint, a „B” alprogram esetén 19 milliárd forint.

a) Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

d) Nonprofit gazdasági társaságok

A vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 10 főnél. A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó(k) – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett nagyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a jelen felhíváshoz kapcsolódóan kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek. A szakmai vélemény iránti kérelmek várható benyújtási határideje: 2020. május 22.

A felhívás keretén belül önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, ezzel összefüggésben támogatható:

  • Alkalmazott ipari kutatás
  • Eszközbeszerzés
  • Immateriális javak beszerzése
  • Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
  • Projekt koordinációs tevékenység
  • Közbeszerzési tevékenység
  • Piacra jutási tevékenység

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege az „A” alprogramban minimum 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén, minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és maximum 400 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt). A „B” alprogramban minimum 400 millió Ft és maximum 800 millió Ft. A támogatás intenzitása alkalmazott ipari kutatás esetén kisvállalkozásoknak 70%, középvállalkozásoknak 60%, nagyvállalkozásoknak 50%. Kísérleti fejlesztés esetén az intenzitás kisvállalkozásoknak 45%, középvállalkozásoknak 35%, nagyvállalkozásoknak 25%. De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 70%. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás maximális intenzitása 40% (nagyvállalkozás esetében 30%). A regionális beruházási támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás maximális intenzitása pályázónként 20-40% lehet (Budapest, és egyes Pest megyei települések esetén 0%).

Forrás: nkfih.gov.hu