Könnyítések a lakóépületek energiahatékonyságára vonatkozó hitel feltételeiben

A „Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” Hitelprogram termékdokumentációjában az alábbi fontosabb módosítások történtek, melyek 2018. október 4-től lépnek hatályba.

 1. természetes személyeknél az életkori határ 75 évről 80 évre emelkedett;
 2. kiegészült az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok felsorolása a sorházzal és a többlakásos épülettel;
 3. természetes személyeknél kiegészítésre kerültek az ingatlantípusok az ingatlan-nyilvántartás szerinti megfelelőség alapján bel-, kül-, zártkerti ingatlanként;
 4. az elszámolható munkadíj mértéke az elszámolható anyagköltséghez viszonyítva 60%-ról 120%-ra emelkedett;
 5. használatbavételi engedéllyel kapcsolatos 180 napos határnapok törlésrekerültek;
 6. társasházi/lakásszövetkezeti igénylők esetén 1,5 millió forintig/lakás, de maximum 50 millió forintig az igénylőnek nem kell biztosítékot nyújtania(biztosíték nyújtása a 1,5 millió forint/lakás vagy az 50 millió forint feletti részre vonatkozik és csak a 1,5 millió forint/lakás vagy az 50 millió forintot meghaladó kölcsönösszegre szükséges biztosítékot nyújtani);
 7. társasházi/lakásszövetkezeti igénylők esetén a fedezettségi szint 20%-ról 10%-ra módosult;
 8. bevezetésre került maximum 8 lakásos társasházi/lakásszövetkezeti lakások, sorházak, ikerházak (természetes személy igénylő) esetén a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek köre;
 9. a kölcsönszerződés megkötésétől számított rendelkezésre tartási idő természetes személyek esetén 18 hónapra emelkedik, mely különösen indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható, míg társasházak/lakásszövetkezetek esetén a rendelkezésre tartási idő 24 hónapra emelkedik;
 10. projekt fizikai befejezésének határideje társasházak/lakásszövetkezetek esetén 24 hónapra módosul;
 11. nyílászárók esetén a fajlagos költséghatár nettó 60 ezer forintról 110 ezer forintra, míg a határoló szerkezetekre vonatkozó hőszigetelési elszámolható költséghatár 15 ezer forintról 20 ezer forintra emelkedett;
 12. a társasházi/lakásszövetkezeti igénylők esetén a területfoglalási díj, munkaterület őrzés költségei elszámolható költségekké váltak;
 13. a feltételes szerződés mellett az árajánlat is elfogadható;
 14. A módosított fedezeti szint elvárások alapján a társasházi/lakásszövetkezeti igénylők számára fedezetszámítási segédlet került bevezetésre.
 15. Az MFB Pontok által elfogadott, egységes munkáltatói igazolás került bevezetésre.

 

Források és további részletek az alábbi linkeket olvashatók:
palyazat.gov.hu
VEKOP / GINOP