Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás – VEKOP-2.3.3-15

Program meghirdetése:2016. január 22.

Végső beadási határidő: 2018. május 11.

A felhívás célja a hazai tudásközpontok versenyképességének, kutatási hatékonyságának megerősítése a kutatási infrastruktúra fejlesztése révén, valamint a nemzetközi együttműködésekben való sikeres magyar kutatói részvétel ösztönzése, különös tekintettel a Horizont 2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai bekapcsolódás növelésére. E célok megvalósítása érdekében a felsőoktatási intézmények, akadémiai és egyéb kutatóintézmények 50–500 millió forint közötti forrásra pályázhatnak.

A felhívás a korábban meghirdetett, hasonló célú GINOP felhívás tükörpályázata a Közép-Magyarország régió (budapesti és Pest megyei pályázók) részére. A rendelkezésre álló keretösszeg 2 milliárd forint.

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 11-től 2018. május 11-ig lehetséges. Ezen belül az első benyújtási szakasz határideje 2016. június 6.

A pályázók köre

Pályázhatnak önállóan vagy konzorciumi formában:

  • költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek;
  • egyházi vagy magántulajdonban lévő felsőoktatási intézmények;
  • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A felhívás keretében kizárólag a Közép-Magyarország régió területén megvalósuló fejlesztések támogathatók, az alábbiak szerint:

  • Önállóan támogathatóak a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek.
  • A kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések, továbbá a projekt előkészítés, projektmenedzsment, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos illetve egyéb szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható).

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás mértéke

Pályázónként 50-500 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelező vállalások

A támogatást igénylő a projekt befejezése utáni 3. év végére vonatkozó, konkrét megállapodásokkal, nyilvántartással számszerűsíthető vállalásokat tesz a nemzetközi kutatási hálózatokba történő bekapcsolódásra, a kutatási lehetőség biztosítására külső kutatócsoportok számára, valamint a kutatók számának növelésére. Ezen kívül egy további választható vállalást tesz a kutatáshoz kapcsolódó közös publikációk, szabadalmak számának növelésére vagy az eszközök oktatási célú felhasználására is.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

A pályázati felhívás teljes szövege: https://www.palyazat.gov.hu/node/57457

 

nkfih.gov.hu