Március 3-ig még elérhető a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázat!

2017. március 3-ig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a VP2-6.3.1-16 kódszámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázatra. A támogatásra főállású őstermelők és mezőgazdasági tevékenységű egyéni vállalkozók és szociális szövetkezetek pályázhatnak, amennyiben minimum 3000, maximum 6000 STÉ üzemmérettel rendelkeznek. A mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésére nyújtott támogatás 15.000 eurónak megfelelő forintösszeg, 100%-os támogatás mellett. A támogatás átalány támogatás, tehát az elnyert támogatás elszámolási kötöttségek nélkül fordítható a gazdaság működtetésére.

A pályázat célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a sikeres pályázat esetén a legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be főállású őstermelő, vagy főállású, mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó, amennyiben:

  • legalább 3000 STÉ, legfeljebb 6000 STÉ üzemmérettel rendelkezik
  • legalább 2016. január 1 óta a projekt megvalósítási helyszínén volt az életvitelszerű tartózkodási helye.

Az igényelhető támogatás 15.000 eurónak megfelelő forintösszeg, mely átalány formájában, 2 részletben nyújtható támogatás.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 3-ig lehetséges.

Forrás: Pályázati Hírek