Megjelent a 2021-1.1.3-PIACI KFI pályázat

Megjelent a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása című (2021-1.1.3-PIACI KFI kódszámú) pályázata, ahol vállalozások pályázhatnak kísérleti fejlesztésre és az ehhez kapcsolódó infrestrukturális beszerzésekre. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával, az alábbi konstrukciókban:

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

További részletek a pályázatról:

https://mbhconsulting.hu/palyzati_konstrukcio/piaci-kfi/

Forrás: nkfih.gov.hu