Megjelent a Foglalkoztatásbővítés ösztönzése című pályázati felhívás

Megjelent a GINOP keretében a GINOP-5.3.12-19 kódszámú „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című pályázati felhívás, mely keretein belül mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek támogatást a foglalkoztatotti létszám növelésére. A projekt keretében akár 90 millió forint is igényelhető, a támogatási intenzitás maximum 70%-os lehet.

A támogatási kérelmek benyújtása előreláthatólag 2020. január 17-től 2020. április 15-ig lehetséges. 

A felhívásra az a KKV nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését is kell eredményeznie.

A pályázatot az a vállalkozás adhatja be, amely:

  • rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel
  • az előző éves átlagos statisztikai létszáma legalább 1 fő volt
  • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül

A munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén lehetséges, amelyik

  • új létesítmény létrehozatalát vagy
  • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
  • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy
  • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.

A projekt elszámolható összköltsége maximum az előző lezárt üzleti év mérlegfőösszegével megegyező összeg lehet. A pályázatban kizárólag személyi jellegű költség számolható el. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 8 millió Ft maximum 90 millió Ft. A támogatási intenzitás mikro- és kisvállalkozás esetében 70%-os, középvállalkozás esetében 60%-os lehet.

A támogatási kérelmek benyújtása előreláthatólag 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. április 15. 12.00 óra között lehetséges.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.