Megjelent a Pest megyei mikro-, kis és középvállalkozások eszközberuházásait támogató pályázat

A Kormány két éve 80 milliárd forintos keretet hozott létre a Pest megyei fejlesztések támogatására. Ennek keretében a Pénzügyminisztérium 2019. január 4-én meghirdette a „Mikro-, kis-, és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén”című Pályázati Kiírást 4,5 milliárd forintos keretösszeggel, melynek célja a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások termelőeszköz-beruházásának támogatása.

A tervezett keretösszegből kisléptékű (10-60 millió forint támogatási igényű) fejlesztésekre 2 milliárd forint, nagyléptékű (60-300 millió forint támogatási igényű) fejlesztésekre 2,5 milliárd forint fordítható.

A meglehetősen eltérő fejlettségű Pest megyei települések vállalkozóinak szükségük van erre a támogatásra – mondta dr. Vereczkey Zoltán, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Kossuth Rádió Krónika című műsorában, 2019. január 5-én.

Dr. Vereczkey Zoltán elmondta: Pest megye hatalmas területe, rendkívül szerteágazó gazdasága, és különböző fejlettségű részei, valamint az uniós fejlesztési forrásokhoz való korlátozott hozzáférési lehetőségek okán a Pest megyei vállalkozások nagy örömmel fogadnak minden olyan kormányzati forrást, amelyeket fel tudnak használni mind az innovációs és technológiai fejlesztésük, mind a munkahelyteremtési képességük fokozása érdekében.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 2002 óta folyamatosan szorgalmazta Pest megye önálló régióvá válását, annak érdekében, hogy Budapesttől külön, Pest megye egésze a megye valós fejlettségének megfelelő régió kategóriába kerüljön besorolásba az Európai Unió támogatáspolitikája szempontjából. A sikeres önállósodás következtében 2021-től külön régióként pályázhat Pest megye az uniós fejlesztési forrásokra, így ez jóval több pályázatot, azaz fejlesztési lehetőséget teremt a megye vállalkozói számára is – tette hozzá dr. Vereczkey Zoltán.

A Pest megyei kkv-k eszközbeszerzéseit támogató pályázati kiírás alapján a Pest megye területén igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta székhellyel rendelkező azon korlátolt felelősségű társaságok vagy részvénytársaságok jogosultak pályázni, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt , továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.

A Pályázati Kiírás alapján budapesti székhelyű vállalkozások nem jogosultak pályázni és budapesti megvalósítási helyszínnel sem nyújtható be pályázat, továbbá konzorciumi formában sincs lehetőség pályázat benyújtására.

Kisléptékű fejlesztés esetén legalább 1, de legfeljebb 10, nagyléptékű fejlesztés esetén legalább 1, de legfeljebb 5 új eszköz beszerzése támogatható.

Feltétel, hogy az új eszköz a vállalkozásnak a Pályázati Kiírás 1. számú melléklete szerinti főtevékenységéhez, vagy a főtevékenységétől eltérő, 1. számú melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedjen, és a támogatási igény alapjául szolgáló tevékenység keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges, valamint a Pályázati Kiírás 2. számú mellékletében szereplő tételes VTSZ kódok valamelyike alá besorolható legyen. Fontos követelmény, hogy a támogatás alapjául szolgáló TEÁOR szerinti tevékenység legkésőbb 2018. november 30-tól cégkivonattal igazolhatóan a vállalkozás bejegyzett tevékenysége legyen. A Pályázati kiírás keretében – kizárólag a fenti tevékenységekkel együtt – az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, továbbá információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és a Pályázati Kiírás 3. számú mellékletében szereplő tételes TESZOR lista valamelyik kódja alá tartozó szoftverek beszerzése is támogatható a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-a erejéig.

A pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2019. február 20-án reggel 8 órától nyújthatják be.

További részletek és visszahívás kérés a pályázattal kapcsolatban az alábbi linkre kattintva elérhető!

A pályázat feltételeit részletesen tartalmazó, PM_KKVESZKOZ_2018 kóddal jelzett Pályázati Kiírás megtalálható a Pénzügyminisztérium (http://www.kormany.hu) és a Magyar Államkincstár (http://www.allamkincstar.gov.hu) honlapján.

Forrás: allamkincstar.gov.hu