Megjelent a piacvezérelt kutatás-fejlesztési pályázat

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium május 29-én pályázatot hirdetett „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” címmel. Az NKFI Alapból meghirdetett Felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával.

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. augusztus 31. 16:00-ig lehetséges.

A tervezett projektekkel szembeni elvárás, hogy jelentős tudományos vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak, illetve, hogy a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram került meghirdetésre. Az „A” alprogram keretében a vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával valósíthatják meg a projektet, a „B” alprogramban konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: az „A” alprogram esetén 21,88 milliárd forint, a „B” alprogram esetén 19 milliárd forint.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások; nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek; költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit gazdasági társaságok, melyek legalább 2 teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek Gazdasági társaságok esetében az előző teljes, lezárt üzleti éves foglalkoztatotti létszámnak legalább 10 főnek kell lennie.

Pályázatot kizárólag azok nyújthatnak be, akik a felhíváshoz kapcsolódóan kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek. Támogatási kérelem az „A” alprogram esetén önállóan és konzorciumi formában, a „B” alprogram esetén kizárólag konzorciumi formában nyújtható be.

A projekt keretében támogatható a kísérleti fejlesztési tevékenység, mely a projekt elszámolható költségének legalább 50%-át kell, hogy elérje. Emellett támogatható tevékenységnek minősül az alkalmazott kutatás, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, piacra jutási- és iparjogvédelmi tevékenység.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a projekt megvalósításához előleg igényelhető. Az „A” alprogram keretén belül igényelhető támogatás összege minimum 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén, minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és maximum 400 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt. A „B” alprogram keretén belül minimum 400 millió Ft és maximum 800 millió Ft. 

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.

 

Forrás: nkfih.gov.hu