Megjelent az Irinyi-terv idei felhívása

A kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedését célzó támogatásra pályázhatnak gazdasági társaságok, egyéni cégek, szövetkezetek, európai részvénytársaságok és európai szövetkezetek. Támogatási kérelmek benyújtására 2020. március 4-től 2020. március 25-ig van lehetőség. A támogatás maximális mértéke 400 millió forint, maximum 40%-os támogatási intenzitással.

Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez.

Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. kapacitásbővítés,
 2. új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon,
 3. termékkínálat bővítése,
 4. termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
 5. termékek piacra vitele,
 6. kutatási és fejlesztési tevékenység,
 7. az f) és a h) ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem,
 8. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 95-97. §-ai szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának megvalósítása,
 9. az a)-e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
 10. az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.

A fentiekben felsorolt tevékenységek támogathatóságának feltétele továbbá, hogy azoknak az alábbi TEÁOR ’08 körébe kell tartoznia:

 1. élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75.
 2. egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46., M72.11., Q86., Q87.
 3. járműipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., C30.9.
 4. zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41., C16.10., C16.29., C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17., C20.20., C20.30., C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-C22.23., C22.29., C25.61., C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., E38.11., E38.12., E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69., G46.73., G46.74., G46.77., G46.90.
 5. IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., G46.52., J58.2.,J61.1.-J61.3., J61.9., J62.01.-J62.03., J62.09., J63.11., J63.12., S95.11., S95.12
 6. speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4., C28.9., G46.61.-G46.64., G46.66., G46.69., M71.12., M72.19.
 7. az 1-6. pontban nem meghatározott TEÁOR tevékenység, abban az esetben, ha a támogatást igénylő igazolni tudja a projekt Irinyi Tervben meghatározott célokkal való összhangját.

A támogatás maximális összege 400 millió Ft, mértéke támogatási kategóriától függ, de maximum 40%-os intenzitású lehet. A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.
Induló vállalkozás esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás.

Forrás: kormany.hu