Megjelent támogatás az egyszer használatos műanyagokat gyártó vállalkozások technológiai váltására

Megjelent a VEKOP-1.2.8-20 kódszámú pályázat, amelynek keretében akár 400 millió forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatására Budapesten és Pest megyében.

Felhívás célja egyrészt az egyszer használatos és egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának betiltásával érintett, másrészt az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó, továbbá a műanyagipari ágazatban egyéb okból piacot vesztett mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása. Cél az egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékek előállításának a támogatása.

A minősítés megszerzésére 2021. február 1-ig jelentkezhetnek a vállalkozások. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 15. 9:00-tól 2021. március 31. 12:00-ig lehetséges.

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege minimum 20.000.000 Ft, maximum 400.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke:

 • a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a
 • a középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a

Az összköltség maximum 45%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – fenntartási időszak 1. évét követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy az előminősítésen átestek;
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt;
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt;
 • amelyek cégkivonatuk alapján rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig bejegyzett, a felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott TEÁOR számú tevékenységgel, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy egyéni cégek.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Egyéni cég

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A fenti kritériumok mindegyikének meg  kell, hogy feleljen a pályázó.

A pályázat keretében támogatható új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzése.

Fentiek mellet támogatható továbbá:

 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el) 
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el) 
 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el) 
 • Projektelőkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

Forrás: palyazat.gov.hu