Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében kamatmentes hitelpályázat

A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítésének támogatása megnevezésű beruházási prioritás keretében megvalósuló Hitelprogram, melynek egyedi célkitűzése a vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében.

Pályázat kódja: VEKOP-1.2.3-16.

A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan kapacitásbővítő 1 beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

Projektek megvalósítási helye: Magyarországon, a Közép-magyarországi régióban, ezen belül Pest megyében (Budapesten nem!) bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a budapesti, illetve a közép-magyarországi régión kívüli székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga Pest megyében (kivéve Budapest) valósul meg.

Saját Forrás: A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 15%-a. Kölcsön típusa Éven túli lejáratú beruházási Kölcsön.

Kölcsön összege: Minimum 1.000.000,-Ft (Egymillió forint), Maximum 50.000.000,-Ft (Ötvenmillió forint)

Projekt megvalósításának határideje: A Projekt műszaki és pénzügyi megvalósítását a Kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

Kérelem benyújtása: A hitelkérelmeket közvetlenül az MFB Pontban kell benyújtani.

Igénybevételi lehetőség: A Hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

Hiteldíjak

  • Kamat: 0 %/év

Forrás: palyazatok.org