Módosul a K+F versenyképességi és kiválósági együttműködéseket támogató felhívás

Módosult a „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című (GINOP-2.2.1-15 kódszámú) Felhívás. A technikai jellegű módosulásokkal együtt bővült a támogatást igénylők köre és a felhívásban nevesítésre kerültek a többségi állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, illetve megfogalmazódott egy feltétel a konzorciumi megállapodásra vonatkozólag.

A módosítások a Felhívás alábbi pontjait érintették:

1.     A Felhívás 4.1 pontjában (Támogatást igénylők köre) a módosítást követően külön bekezdésben került nevesítésre a nem állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok és az állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok köre. Ugyanezen pontban rögzítésre került, hogy a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó magán felsőoktatási intézmények is igényelhetnek támogatást.

2.     A Felhívás 4.1 pontja a módosításban a konzorciumi együttműködési megállapodásban megjelenítendő feltételt határoz meg oly módon, hogy előírja: a megállapodásban biztosítani szükséges, hogy a projektből fakadó szellemi tulajdonjogok és az azokkal összefüggő hozzáférési jogok a különböző együttműködő partnereket illessék meg oly módon, hogy az megfelelően tükrözze a munkacsomagjaikat, hozzájárulásaikat és érdekeiket.

3.     A Felhívás 4.2 pont kiegészítésre kerül azzal, hogy a többségi állami tulajdonban lévő társaságok vagy azok partner vagy kapcsolt vállalkozásai adott naptári évben többször is részesülhetnek támogatásban.

4.     A fentieken túl egyéb technikai jellegű módosítások, illetve fogalmazásbéli pontosítások történtek a Felhívás következő pontjaiban: 1.3; 3.1; 3.1.1; 3.2.1; 3.3.2; 3.4.1; 3.5; 3.6; 4.2; 4.4; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.9; 6; 8.

 

Forrás: palyazat.gov.hu