Módosult a vállalkozások épületenergetikai pályázatának benyújtási határideje

Módosult a GINOP-4.1.2-18 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása című felhívás, a támogatási kérelmek beadásának határideje 2018. október 1-ről 2019. március 27-re változott. A pályázat célja az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások támogatása.

A felhívás egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését is.

Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani, amelyre az alábbiak a vonatkozó elvárások:
– a benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül
– a megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül
– a kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

A támogatható tevékenységek a következőek:

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
– Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése:
– Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek hőszigetelése
– Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek
cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
– Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
– Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése:
– Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
– Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
– Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
– Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

2. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
– Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
– Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
– Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához
– Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Jelen Felhívásra azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak, amelyek:
– rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele
– éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
– Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft, valamint a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. március 27. 12.00 óráig lehetséges.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.

 

Forrás: palyazat.gov.hu