Módosult az erdősítéseket támogató vidékfejlesztési pályázat felhívása

A Szechenyi2020 honlapján április 6-án közzétett tájékoztatás szerint módosult „Az erdősítés támogatása” elnevezésű, VP5-8.1.1.-16 kódszámú felhívás dokumentációjának több pontja. A nak.hu összefoglalót készített a változások tartalmi részleteiről.

1. A felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetében módosításra került a támogatás forrásának fókuszterületi megoszlása. A rendelkezésre álló forrás összege nem változott.

A változással összhangban módosult a 3.6.1. A projekt területi korlátozása fejezet is.

2. A felhívás módosításával elsősorban az ipari célú fás szárú ültetvények telepítésének támogatási szabályai változtak meg.
Ennek eredményeképpen
– a felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezetben foglaltak szerint ipari célú fás szárú ültetvények telepítése esetén a támogatás egy összegben igényelhető a telepítés megvalósulását követően. Korábban a telepítő támogatás 10 %-ára a telepítés megvalósulását követő 5. évben volt jogosult,
– a felhívás 5.1. A támogatás formája fejezet 23.) pontjában foglaltak szerint ipari célú fás szárú ültetvények esetében a SAPS jogosultsági időszak lehetséges időtartama 12 évről 20 évre változott.

3. A felhívás módosítására továbbá az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleti szabályozásának időközben hatályba lépő változásai miatt is sor került.
Ennek részeként
– a felhívás 1. számú mellékletben (fogalomtár) módosult az erdészeti nyilvántartási térkép, erdőtelepítési terv, erdőterv és a fásítás fogalma.

4. A felhívás további – ugyancsak technikai jellegű – változásai:
– a 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet II. A. 2. bekezdésében és II. B. 2. bekezdésében a kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó határidő rugalmasan, az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak végeként került meghatározásra,
– a 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezetbe utalás került arra vonatkozóan, hogy az ipari célú fás szárú ültetvények esetében a telepítés befejezését követő 5. év vége a törzsnyesések elvégzésének határidejeként számít mérföldkőnek,
– a 3.8. Fenntartási kötelezettség fejezetben megváltozott az ipari célú fás szárú ültetvény telepítésére vonatkozó fenntartási időszak fogalma. Eszerint ipari célú fás szárú ültetvények esetében ugyan a fenntartási időszak öt év, de magát az ültetvényt legalább a telepítést követő nyolcadik év végéig fenn kell tartani,
– a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezetben, az 5.1 A támogatás formája fejezetben, és a 6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezetben szövegpontosításokra, illetve az ipari célú fás szárú ültetvények tekintetében az ágazati szabályozással való összhangot biztosító módosításokra került sor, valamint
– a felhívásból azok szükségtelenné válása miatt törlésre kerültek a 6. számú A támogatás mértéke és fenntartási időszak célállomány-típus csoportonként, a 9. számú Településlista és a 10. számú Kizárólag külterülettel jogosult, tanyás térségek mellékletek.

5. A felhívás fenti változásaival összhangban módosult továbbá a támogatói okirat.

További információ és hivatalos közlemény itt.

 


Forrás: nak.hu