Módosult számos GINOP pályázat keretösszege

A Magyar Közlöny 2018/36. számában megjelent kormányhatározat alapján számos GINOP pályázat keretösszege módosításra került.

A Magyar Közlöny 2018/36. számában megjelent kormányhatározat szerint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázataiban történt jelentősebb módosítások közt megemlíthető az ipari parkok fejlesztését célzó felhívás, melynek keretösszege drasztikusan, 8,47 milliárd forintról 2,47 milliárd forintra csökkent. Ezen kívül a felére csökkentek az Innovációs voucher és a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató pályázat forrásai is. A gazella vállalkozások támogatási kerete 23,57 milliárdról 18,65 milliárd forintra csökkent, míg a népszerű, vállalatok eszközbeszerzését támogató „Kkv-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című felhívás keretösszege 17 milliárd forintról 22,3 milliárd forintra nőtt. Továbbá 40 milliárdról 50 milliárdra nőttek a hiteltermékkel kombinált K+F pályázat forrásai, illetve duplájára nőtt a Felhőalapú vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetését támogató felhívás keretösszege.

Részleteiben a kormány 1092/2018. (III. 13.) határozata értelmében az alábbi GINOP felhívások keretösszegei változtak:

 • GINOP-1.1.1-18 Vállalkozói inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása: 4,36 mrd Ft helyett 2 mrd Ft
 • GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése: 94,68 mrd Ft helyett 108,94 mrd Ft
 • GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása: 39 mrd Ft helyett 39,67 mrd Ft
 • GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása: 27 mrd Ft helyett 26,33 mrd Ft
 • GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése: 8,47 mrd Ft helyett 2,47 mrd Ft
 • GINOP-1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása: 6 mrd Ft helyett 4 mrd Ft
 • GINOP-1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása: 23,57 mrd Ft helyett 18,65 mrd Ft
 • GINOP-1.2.8-17 Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása: 5 mrd Ft helyett 6,10 mrd Ft
 • GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása: 4 mrd Ft helyett 1,92 mrd Ft
 • GINOP-1.3.2-15 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása. 2 mrd Ft helyett 1 mrd Ft
 • GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása: 72 mrd Ft helyett 76,64 mrd Ft
 • GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher: 3 mrd Ft helyett 1,5 mrd Ft
 • GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off): 5 mrd Ft helyett 1,225 mrd Ft
 • GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés: 45 mrd Ft helyett 48,64 mrd Ft
 • GINOP-2.1.8-17 Kkv-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén: 17 mrd Ft helyett 22,275 mrd Ft
 • GINOP-2.2.1-15 Versenyképességi és kiválósági együttműködések: 102,92 mrd Ft helyett 96,095 mrd Ft
 • GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága: 65,71 mrd Ft helyett 64,25 mrd Ft
 • GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása: 4,5 mrd Ft helyett 1,8 mrd Ft
 • GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása: 8,2 mrd Ft helyett 8,3 mrd Ft
 • GINOP-3.2.1-15 Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program KKV-knak: 4,2 mrd Ft helyett 4,6 mrd Ft
 • GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása: 2 mrd Ft helyett 4 mrd Ft
 • GINOP-3.3.3-17 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával: 1,7 mrd Ft helyett 2 mrd Ft
 • GINOP-3.4.1-15 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése. 57,8 mrd Ft helyett 55,7 mrd Ft
 • GINOP-3.4.6-17 Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései (belső hálózatok kivételével): 10 mrd Ft helyett 12 mrd Ft.
 • GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése: 6 mrd Ft helyett 8,243 mrd Ft
 • GINOP-5.1.4-17 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása: 5,243 mrd Ft helyett 3 mrd Ft
 • GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál: 6,39 mrd Ft helyett 6,57 mrd Ft
 • GINOP-5.3.6-17 Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás: 3 mrd Ft helyett 2,817 mrd Ft
 • GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése: 17,14 mrd Ft helyett 20,332 mrd Ft
 • GINOP-7.1.2-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése: 15,60 mrd Ft helyett 13,40 mrd Ft
 • GINOP-7.1.9-18 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése: 38,40 mrd Ft helyett 40,60 mrd Ft
 • GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel: 40,09 mrd Ft helyett 30,09 mrd Ft
 • GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében: 40 mrd Ft helyett 50 mrd Ft

 


Forrás: palyazatihirek.hu