Nem támogathatóak a támogatási döntésig befejezett projektek

A Gazdaságfejlesztési Programok Ügyfélszolgálata a napokban írásban tájékoztatta a támogatást igénylőket arról, hogy a 1303/2013/EU rendelet 37. cikk (5) bekezdése szerint „A pénzügyi eszközökön keresztül támogatandó beruházások a beruházásra vonatkozó határozat napján nem lehetnek fizikailag már lezártak vagy teljes mértékben végrehajtottak.”  Az elhúzódó gyakran 1,5 éve tartó elbíráslások miatt erre különösen nagy figyelmet kell fordítnai, hiszen sokan nem bírván kivárni a döntést, önerőből megkezdik a beruházásaikat.

A fentiek alapján azon pályázatok esetében, amelyek a vissza nem térítendő támogatás mellett hitelt is tartalmaznak, az Európai Unió Bizottságának iránymutatása szerint nem lesznek támogathatóak azok a projektek, amelyek a pályázatról való döntés meghozatalakor fizikailag már teljesen befejezettnek minősülnek.

Mindezek alapján az adott felhívások keretében benyújtott támogatási kérelemben szereplő projekt nem fejezhető be a támogatói döntés megszületéséig.

A projekt fizikailag akkor befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

Fontos kiemelni továbbá azt is, hogy amennyiben a támogatói döntés napjáig kizárólag a „kötelező tájékoztatás és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek” nem valósulnak meg, de minden más elem már befejeződött, a projektet fizikailag befejezettnek kell tekinteni, így támogatás nem adható. Ha a projekt befejezett voltára csak a projekt pénzügyi elszámolása során derül fény, abban az esetben a támogatás visszavonására fog sor kerülni.

Amennyiben tehát a hiteltermékkel kombinált pályázati konstrukcióra vonatkozó felhívás meg is engedi, hogy a támogatási kérelem benyújtását követően megkezdjék a pályázók a projekt megvalósítását, fontos odafigyelni arra, hogy a pályázat elbírálási időszakában ne kerüljön sor a projekt teljes befejezésére, mivel ezzel eleshetnek a pályázók a támogatás elnyerésének lehetőségétől.

 


Forrás: Pályázati hírek