Ökológiai gazdálkodásra történő áttérést és fenntartást segítő pályázat jelenik meg hamarosan

Megjelent a Vidékfejlesztési Program „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” címú (VP4-11.1.1-11.2.1-21 kódszámú) felhívás tervezete. Várhatóan mezőgazdasági termelők tudnak majd pályázatot benyújtani, a támogatást különböző fajtájú (szántóföld, gyümölcsösök, ültetvények) mezőgazdasági területek ökológiai gazdálkodásra való átállására lehet igényelni. A pályázat keretösszege 40 milliárd Ft.

A felhívás célja a környezet megóvása, a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédőszerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése és az élelmiszerbiztonság garantálása.

A felhívásra támogatási kérelmet előreláthatólag a mezőgazdasági termelők nyújthatnak be. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A pályázat benyújtására előreláthatólag 2021. október 15. – 2021. november 15. között lesz lehetőség.

A támogatás feltétele legalább a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt.

A felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A támogatás a kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Forrás: palyazat.gov.hu