Online kérdőíven véleményezhető a Nyílt Innováció pályázati konstrukció tervezete

nyílt innováció (open innovation) olyan megoldás, amelyben a vállalat belső fejlesztési elképzeléseit, megoldandó kihívásait a szervezeten kívülről érkező külső ötletek és megoldások segítségével oldja meg, a legelőnyösebb és legköltséghatékonyabb megoldás kialakítása érdekében. Ezekben az együttműködésekben a külső és belső ötletek, technológiai ismeretek és megoldások egymást kiegészítve, támogatva jelennek meg. A gondolat lényegében egy új beszerzési folyamatként, új típusú munkamegosztásként is értelmezhető.

A rendelkezésre álló 1,1 milliárd forintos keretre azok a legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező nagyvállalkozások pályázhatnak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
1) A támogatást igénylő 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.
2) A támogatást igénylő 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb, mint 250 fő.
3) A projekt összköltsége nem lehet magasabb a támogatást igénylő 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.
4) A támogatást igénylő által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a támogatást igénylő 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás összege: Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 30 millió Ft, maximum 150 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége a kitöltő program élesítésétől a 2019. október 31. 16 óráig lehetséges.

Forrás: nkfih.gov.hu