Pályázat elektromos tehergépkocsi vásárlására

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot írt ki elektromos tehergépkocsik megvásárlásának támogatására.

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása.

A Támogató pályázatkezelési feladatait lebonyolító szervként az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. végzi.

A pályázati konstrukció forrása

A pályázat forrása a Gazdasági Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2016. évben 2.000.000.000 forint, azaz kétmilliárd forint, ami a keret kimerülése esetén a Támogató által további feltöltésre kerülhet.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

 • Jelen pályázati forrásból támogatásra:
  • a magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes természetes személyek, vagy
  • Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, gazdasági társaságok, költségvetési szervek jogosultak.

Az egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, gazdasági társaságok és költségvetési szervek részére a pályázati kiírás alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelete (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatásnak minősül.

Abban az esetben minősül az elektromos autó vásárlásához nyújtott támogatás állami támogatásnak, ha a gépjármű uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenység érdekében kerülne felhasználásra.

A pályázat tárgya

 • A kiírás keretében természetes személyenként, egyéni vállalkozónként legfeljebb egy elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.
 • A kiírás keretében civil szervezetként, helyi önkormányzatként, köztestületként, költségvetési szervenként legfeljebb öt elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.
 • A kiírás keretében gazdasági társaságonként – a b) pontban szereplő gazdasági társaságok kivételével – legfeljebb öt elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.
 • A kiírás keretében azon gépjármű lízinggel foglalkozó gazdasági társaságok esetében, melyek az alábbi feltételeknek megfelelnek, mennyiségi korlát nélkül támogatható az elektromos gépkocsi beszerzése, amennyiben:
  • jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, és
  • jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon tevékenységi körükben a TEÁOR ’08 szerinti 6491, Pénzügyi lízing szerepel, vagy
  • jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon fő tevékenységi körükben (preferáltan fő tevékenységként) a TEÁOR ’08 szerinti 7711, Személygépjármű kölcsönzése szerepel
  • vállalja, hogy a Pályázókra meghatározott I. 4. a) pontja szerinti mennyiségi korlátokat önmaga érvényesíti és alkalmazza a vele lízingszerződést kötő ügyfelek tekintetében.
  • a 4. sz. mellékletben részletezett de minimis korlátokat figyelembe veszi.

A pályázatok benyújtásának módja
Pályázatra történő kérelem benyújtása elektronikus úton, magyar nyelven, a pályázati portálon keresztül nyújtható be.
A papír alapú dokumentumok benyújtásának helye: e-Mobi Elektromobilitás NKft., Budapest, 1387, pf. 17

A pályázatot benyújtani a pályázati kiírás meghirdetésétől számított 30. naptól lehetséges.
A pályázatok benyújtására 2017. május 1-ig van lehetőség, mely határidő 2017. év első negyedévében felülvizsgálatra és meghosszabbításra kerülhet.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

További információt a pályázatról ezen a linken találhat. 

Forrás: palyazatok.org