Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása

Benyújtási időszak:

Várható:

2024.Q2

 

Pályázók köre

a) legalább 18 és legfeljebb 40 éves természetes személy, aki:

 • államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik,
 • legfeljebb 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet vezet,
 • legalább 10.000 STÉ értékű, de legfeljebb 50.000 STÉ értékű mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezik.

b) mezőgazdasági tevékenységet a pályázat benyújtásától számított 5 évnél nem régebben főtevékenységként végző jogi személy esetén:

 • a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonosa legalább 18 és legfeljebb 40 éves,
 • a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonosa államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik,

a jogi személy legalább 10.000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy ügyvezetője és tulajdonosa együttesen legfeljebb 50.000 STÉ értékű üzemmérettel rendelkezik.

 

Elszámolható költségek

A mezőgazdaságban tapasztalható elöregedés megállítása, az agrár-nemzedékváltás ösztönzése, valamint a fiatalok vidékről történő elvándorlásának csökkentése érdekében szükséges a Közös Agrárpolitika eszközeivel is olyan támogatásokat biztosítani, amelyek a mezőgazdasági termeléssel hivatásszerűen foglalkozni kívánó gazdálkodók indulását segítik elő.

Elvárások:

 • A támogatási döntéstől számított legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi az üzleti terv végrehajtását.
 • Az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítése legkésőbb a 4. gazdálkodási év végére.
 • A kedvezményezett, illetve a jogi személy ügyvezetője és tulajdonosa az üzleti tervben vállalt időszak elteltével legkésőbb a támogatás 4. lezárt gazdálkodási évében mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelme eléri legalább az előző évi kötelező bérminimum mértékét, és köteles a gazdaságát személyes közreműködéssel vezetni.
 • Évenkénti beszámoló benyújtása.
 • Szaktanácsadóval való együttműködés
 • Minimum 10 000 EUR STÉ fenntartása az 5. év végéig.

 

Támogatási összeg

maximum 100.000 EUR vissza nem térítendő támogatás

40.000 euró (16 millió Ft) összegű átalánytámogatás, továbbá Legalább 30.000 euró (12 millió Ft), legfeljebb 60.000 euró (24 millió Ft) kötelező beruházás után járó támogatás.


Fontos információk a pályázatról

Pályázat státusza várható
Pályázati kategória kapacitásbővítés
Kik pályázhatnak? mezőgazdasági termelők
Induló vállalkozások is pályázatnak? igen
Támogatási forma vissza nem térítendő
Területi korlátozás országos