KKV fókuszterületi innovációs program (2024-1.1.1-KKV-FÓKUSZ)

Benyújtási időszak:

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje:
2024. június 11. 12:00-tól 2024. június 25. 12:00-ig.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől
legkésőbb 2024. október 15. 12:00-ig lehetséges.
A támogatói döntés várható időpontja: 2024. IV. negyedév

Pályázat célja:

A megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését, és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

 1. a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak és
 2. b) a fejlesztésnek minimum TRL 4-es szintről kell indulnia, a megvalósítási időszak végére a minimum TRL 7-es szintet elérve és
 3. c) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen, amelynek a projekt fizikai befejezését követő 24 hónapon belül (bármikor) el kell érnie a befejezett TRL 9-es szintet és

d) a projekt fizikai befejezését követő maximum 24 hónapon belül megszerzett iparjogvédelmi oltalmi portfóliót, szabadalom esetén a megszerzett oltalom hiányában pozitív szabadalomképességi értékelést, védjegyoltalom és a különböző mintaoltalmak (pl. formatervezési minta) esetén megszerzett oltalmat kell birtokolnia.

Pályázók köre:

Önállóan pályázhat:

 • kis-, és középvállalkozások

Konzorciumban pályázhat:

Konzorcium vezetőként:

 • kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok

Konzorciumi tagként:

 • kis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások, valamint

· felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek, amelyek kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek

 

Elszámolható költségek:

1)  Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás támogatási kategória keretében:

a) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak személyi jellegű költségei – önálló projekt min 30%, konzorciumi projekt min 50 %.

 • Bérköltség;
 • A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;
 • Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria).
 • Kutató-fejlesztő esetén max 1 900 000 Ft/hó/fő
 • Technikus esetén max 900 000 Ft/hó/fő

 b) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei – max 30 %

c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek – immateriális javak – max 15 %

d) Beruházáshoz kapcsolódó költségek – Eszközbeszerzés költségei (VTSZ lista szerint) – max 20 %

 • Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek, egyedi tervezésű és előállítású célgép költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció).
 • Új, egyenként min nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

e) Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei – Átalány költség

– Hardver és szoftver beszerzése, Szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, Projektmenedzsment (koordináció), Kötelezően előírt nyilvánosság (tájékoztatás), Iparjogvédelmi oltalomszerzés, Általános költség (rezsi), Piacra viteli tevékenység, Közbeszerzés, Mentor személyi jellegű ráfordításai, Konferencia, illetve kiállítás költségei (disszeminációs tevékenység költségei), Utazási költség, Piackutatás

– Vetítési alapja a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tagonként elfogadott személyi jellegű ráfordítás 15 %-a.

 

Támogatási összeg:

Minimum 300 000 000 Ft – maximum 800 000 000 Ft

 


Fontos információk a pályázatról

Pályázat státusza tervezett
Pályázati kategória kutatásfejlesztés
Kik pályázhatnak? KKV-k, nagyvállalatok
Induló vállalkozások is pályázatnak? nem
Támogatási forma vissza nem térítendő
Területi korlátozás országos